Obsah

Pro všechny, kdo rádi fotografují a chtějí poměřit své tvůrčí a technické dovednosti s ostatními fotografy vyhlašuje město Vítkov fotosoutěž

„Život v době covidu“

 

Fotografka

 

Pravidla

 1. Fotografie do soutěže může přihlásit pouze autor.

 2. Jeden soutěžící může přihlásit maximálně 5 digitálních snímků s těmito parametry:

  • delší strana minimálně 2000 px,

  • maximální velikost 3 MB,

  • formát jpg.

Snímek doplňte popiskem – názvem.

 1. Autor snímky zašle elektronicky na adresu  fotosoutez@vitkov.eu

 2. Do mailu autor uvede své jméno, příjmení a telefonní číslo.

 3. Příjem snímků do soutěže bude ukončen 17. května 2021 o půlnoci.

 4. Pokud bude snímek v rozporu s dobrými mravy či platnými zákony nebo nebude splňovat výše uvedené parametry, vyhrazuje si pořadatel (město Vítkov) právo snímek do soutěže nezařadit.

 5. Fotografie budou uveřejněny od 19. května 2021 na fotosoutez/ a na Facebooku města Vítkova.

 6. Ze zaslaných snímků vybere porota 10 TOP soutěžních snímků, které budou v galerii označeny a připraveny k hlasování pro veřejnost.

 7. Hlasování veřejnosti bude možné přes mobilní rozhlas od 19. do 25. května 2021.

 8. Výsledky soutěže budou zveřejněny na fotosoutez/ 27. května 2021. 

 9. V případě, že se přihlásí méně než 5 autorů, bude soutěž zrušena a fotografie budou pouze vystaveny na webu a Facebooku města.

 10. Porotou budou vybrány 3 nejlepší snímky a 1 snímek bude vybrán veřejností.

 11. Prohlášení soutěžícího: Přihlášením snímků do soutěže vyjadřujete souhlas s jejími pravidly, se zveřejněním soutěžních snímků a také se zpracováním Vašich osobních údajů a jejich použitím pro vyhlášení výsledků (jméno a příjmení). Další osobní údaje (mail a telefonní číslo) bude znát pouze vyhlašovatel; tři měsíce po ukončení soutěže budou veškerá data vyhlašovatelem vymazána. Úplné informace o zpracování osobních údajů získáte zde: fotosoutez/

 12. Vyhlašovatel soutěže je město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ0 00300870.