Obsah

Příroda mi nesluší

Příroda mi nesluší 1Fotografická soutěž pro občany měst Vítkova a Kalety vč. jejich místních částí.

Datum konání: 16. 6. 2020 - 30. 10. 2020 začátek od 14:50

Místo konání: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 74901 Vítkov

Typ akce: ostatní

Organizátor: Město Vítkov

Doba trvání: 136.1 dní

Loga povinné publicity

Projekt „Kudy tudy na odpady“ s reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0002146 je spolufinancován z prostředků EFRR v rámci programu INTERREG V-A Česká republika – Polsko prostřednictvím Fondu mikroprojektů 2014 - 2020 v Euroregionu Silesia.

 

Vyhlašovatel soutěže: Město Vítkov

Partner soutěže: Miasto Kalety

 

Téma

Životní prostředí na území měst Vítkov a Kalety vč. jejich místní částí a okolní přírody – lesů, luk, ovzduší, vody apod.

 

Ochrana životního prostředí před:

 • Odkládáním odpadů ve volné krajině (tzv. černé skládky).

 • Znečišťováním měst odhazováním odpadků, nevhodným ukládáním komunálního odpadu (mimo místa k tomu určena, neprovádění separace odpadu, nevhodné ukládání odpadu firem apod.).

 • Znečišťováním vodních toků.

 • Znečišťováním ovzduší.

 • Dopady nesprávného nakládání s odpady.

 

Cílová skupina

Amatérští fotografové starší 18 let.

 

Soutěžní kategorie

1. kategorie – černobílá fotografie

2. kategorie – barevná fotografie

 

Místo pořízení snímků

Česká republika

Polsko

 

Odevzdání soutěžních snímků

Velikost odevzdaných vytištěných soutěžních snímků:

 • formát A3,

 • atypický rozměr fotografie bude vytištěn na formátu A3.

Jiné formáty nebudou do soutěže přijímány.  

 

Elektronicky budou soutěžní snímky zaslány v max. rozlišení (tiskové kvalitě) na adresu odpadyfoto@vitkov.eu.

V e-mailu autor uvede stejné informace jako uvedl na vytištěnou soutěžní fotografii. 

V případě velkého objemu dat zašle autor snímky prostřednictvím úschovny.

 

Označení soutěžních snímků

 • jméno, příjmení autora fotografie;
 • bydliště (město);
 • kontaktní e-mail a telefon;
 • místo pořízení fotografie.

 

Počet soutěžních snímků

Každý autor může odevzdat do soutěže max. 3 soutěžní snímky v dané kategorii.

 

Místo pro odevzdávání a vyzvednutí soutěžních snímků:

CZ – Městský úřad Vítkov, informační centrum (přízemí budovy), náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov

PL Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety

 

Termín odevzdání soutěžních snímků

Autoři své soutěžní fotografie odevzdají v týdnu do 30. 10. 2020.

 

Termín pro vyzvednutí soutěžních snímků

Autoři si své soutěžní snímky vyzvednout v termínu od 4. do 29. 1. 2021.

 

Posuzování snímků

Snímky bude posuzovat pětičlenná porota.

 

Prohlášení

Podáním soutěžního snímku/soutěžních snímků autor souhlasí:

 1. Se zařazením fotografie do společných česko-polských výstav, které se uskuteční ve Vítkově a Kaletách vč. zveřejnění jména, příjmení a místa bydliště.
 2. Se zařazením fotografie/fotografií do společného česko-polského kalendáře na rok 2021, který vznikne z vybraných fotografií a výtvarných prací (výtvarná soutěž „Vím, kam s ním…“) vč. zveřejnění jména, příjmení a místa bydliště (pouze město, např. Vítkov, Klokočov).

 

Kontaktní osoba

Daniela Olbertová, Městský úřad Vítkov, oddělení kultury

e-mail: olbertova@vitkov.info, tel. 556 312 253, 737 238 728

 


Vytvořeno: 16. 6. 2020
Poslední aktualizace: 16. 6. 2020 14:57