Obsah

Cena Jana Zajíce

Jan Zajíc

Jan ZajícVítkovský rodák Jan Zajíc, narozen 3. července 1950 v rodině drogisty a učitelky, se upálil 25. února 1969 v Praze na protest proti tehdejší okupaci ČSSR vojsky Varšavské smlouvy a také na protest proti vítězství komunistů v únoru 1948.

Byl to tehdy devatenáctiletý student Střední průmyslové školy železniční v Šumperku. Během studia se zajímal živě o literaturu i poezii, sám se pokoušel psát básně. Jako druhý v pořadí následoval svým činem Jana Palacha jako živou pochodeň vyjadřující, že je třeba vytrhnout lidi z apatie, poraženectví a smiřování se s nutností kolaborace. Po sebeupálení Jana Palacha se zúčastnil protestní hladovky, kterou ukončil v den Palachova pohřbu. Přibližně o měsíc později, zklamán pokračující normalizaci i tím, že Palachův čin neměl za následek žádnou dlouhodobější reakci ve společnosti, se rozhodl Palacha následovat. Upálil se v průjezdu domu č. 39 v horní části Václavského náměstí v Praze toho dne asi v půl druhé odpoledne a na místě zemřel.

Zprávy o Zajícově smrti přicházely do jeho rodného Vítkova jen útržkovitě, ale vyvolaly zde všeobecné pohnutí. Ostatky Jana Zajíce byly převezeny do Vítkova a rakev byla vystavena ve vestibulu základní devítileté školy v Opavské ulici. Janovi spolužáci stáli u jeho rakve čestnou stráž a byly zde vystaveny i kondolenční listiny.

Lidé v zástupech chodili uctívat Janovu památku a vyjádřili tak hlubokou účast.

2. března 1969 po průvodu městem, kterého se zúčastnilo několik tisíc lidí, byl Jan pohřben na městském hřbitově ve Vítkově.

Náhrobek na Janově hrobu v nynější podobě byl odhalen až po roce 1989 a jeho autorem je akademický sochař Olbram Zoubek.

 

Nadační fond Ceny Jana Zajíce

Jan ZajícBezprostřední podnět pro vznik nadace, která by cenu udělovala, dal televizní film Jan, jehož děj se vrátil k tragickým událostem počátku roku 1969. Scénáristou filmu je současný čestný ředitel nadačního fondu MgA. Vladislav Kučík. Tvůrcům filmu se podařilo vytvořit sugestivní a zajímavý příběh inspirovaný osudem vítkovského rodáka Jana Zajíce.

Nadace Ceny Jana Zajíce byla Zastupitelstvem města Vítkova zřízena 24. 6.1992 a následně byla registrována Okresním úřadem v Opavě. Poprvé byla cena udělena v únoru roku 1993. Cena se uděluje za hrdinský čin, záchranu lidského života, mimořádné studijní či pracovní výsledky, vítězství a úspěchy v olympiádách a soutěžích všech druhů, forem a stupňů, publikační, uměleckou a charitativní činnost. Z důvodu legislativních změn byla v roce 1999 nadace transformována na Nadační fond Ceny Jana Zajíce.

Nadační fond nese jméno vítkovského rodáka Jana Zajíce, jehož nesmírná mravní čistota a síla i velikost oběti, kterou přinesl pro své bližní, zůstane navždy uložena v našich myslích i srdcích. Prostřednictvím nadačního fondu se každoročně obracíme k mladým lidem, kteří se mimořádně angažují v nejrůznějších oblastech činnosti a dosahují v nich výjimečných výsledků.

Návrhy na udělení ceny mohou podávat soukromé osoby, organizace, podniky, charitativní spolky, církve i samotní členové správní rady. Návrhy se podávají ve dvou kategoriích a to do v I. kategorii do 15 let a ve II. kategorii do 20 let a mohou být navrhováni žáci a studenti našeho regionu (Vítkov, Budišov nad Budišovkou, Březová, Melč, Větřkovice).

Cena se uděluje u příležitosti výročí upálení Jana Zajíce na slavnostním koncertu. Koncerty mívají tradičně vysokou kulturní a hudební úroveň. Za mnohé účinkující bychom uvedli takové osobnosti, jakými jsou Jaroslav Svěcený, Eva Dřízgová-Jirušová, Pavel Šporcl či světoznámý Český chlapecký sbor BONI PUERI.

Bylo by asi zbytečné hovořit o tom, že udílení Ceny Jana Zajíce není jen městkou záležitostí. Již dávno překročila tato akce hranice našeho města. Svědčí o tom pravidelná účast představitelů okolních obcí a měst, vrcholných představitelů Moravskoslezského kraje, představitelů ministerstva školství a zástupců jiných významných institucí. V roce 1999 jsme měli tu čest přivítat na udílení ceny tehdejší předsedkyni senátu paní Libuši Benešovou, která přijela v doprovodu dvou ministrů. Ministra kultury Pavla Dostála a ministra zahraničních věcí Jana Kavana. U příležitosti 40. výročí tragického úmrtí Jana Zajíce navštívil v roce 2009 Vítkov a účastnil se udílení cen prezident České republiky Václav Klaus.

Za uplynulých dvacet let bylo ve Vítkově oceněno více než 35 mladých žáků a studentů škol, jejichž práce si zaslouží obdiv a uznání. Žijí svůj každodenní život se spoustou snů a očekávání, jak už to u mladých bývá. Odvádět dobré studijní výsledky považují za samozřejmost, mají řadu zájmů a koníčků, jimž obětují spoustu času a úsilí, protože tuší, že nic není zadarmo. Stane-li se součástí jejich práce cílevědomost a vytrvalost, začnou se přibližovat k cíli. A přidá-li se k píli trocha talentu, dobré zázemí a podpora ze strany rodičů, stanou na stupních nejvyšších.

Před sebou mají celý život, se kterým si budou muset poradit. Výsledky jejich práce však již dnes ukazují, že jsou na té nejlepší cestě. Chtěli bychom věřit tomu, že k jejich budoucím úspěchům a vítězstvím pomůže také ocenění města, kterého se jim každoročně dostává.

 

Nositelé ocenění

 

Za rok

Datum převzetí

Jméno

Kategorie

1992

16. 2. 1993

Vít Jančálek

Karin Svačinková

I.

II.

1993

25. 2. 1994

Radka Dohnalová

Rostislav Burian

II.

II.

1994

24. 2. 1995

Jiřina Prusková 

Vítězslav Bryja

I.

II.

1995

23. 2. 1996

Jiří Malaník

Bohdan Peter

II.

II.

1996

28. 2. 1997

Natálie Němcová

II.

1997

20. 2. 1998

Václav Lederer

II.

1998

26. 2. 1999

Eliška Sváčková

I.

1999

25. 2. 2000

Jan Agel

II.

2000

23. 2. 2001

Petr Herman

II.

2001

22. 2. 2002

Martina Prusíková

II.

2002

21. 2. 2003

Jakub Mužík

Alžběta Běhálková

I.

II.

2003

27. 2. 2004

Jaroslav Rucký

Petr Kajzar

I.

II.

2004

25. 2. 2005

Šimon Tirol

Markéta Tomášová

I.

II.

2005

24. 2. 2006

Mária Šusterová

Tereza Votočková

I.

II.

2006

23. 2. 2007

Adrian Csémi

Nikola Ambrožová

I.

II.

2007

22. 2. 2008

Radek Souček

Lucie Konečná

I.

II.

2008

20. 2. 2009

David Sedlařík

Simona Škurková

I.

II.

2009

26. 2. 2010

Klára Donovalová

Zuzana Potočárová

I.

II.

2010

25. 2. 2011

Miroslav Macáš

I.

2011

24. 2. 2012

Stanislav Průcha

Aleš Kajzar

I.

II.

2012

22. 2. 2013

Kristýna Havlická

Matěj Rucký 

I. 

II.

2013

21. 2. 2014

Adam Straka

Vít Mužík

I.

II.

2014

20. 2. 2015

Adéla Kalužová

David Machač

I.

II.

2015

26. 2. 2016

Tomáš Vítek 

I.

2016

25. 2. 2017

Vendula Lichovníková

I. 

2017

23. 2. 2018

Vítězslav Jahn

Gabriel Pisani

I.

II.

2018 22. 2. 2019 Jan Kundrát

II. 

2019 21. 2. 2020

Miroslav Stecker

Alexandr Pisani

I.

II.

2020 5. 5. 2021

Anna Škrobánková

Dita Baraňáková

I.

II.

2021 25. 2. 2022

Filip Jedlička

Ondřej Ječmenek

I. 

II.

2022 24.2.2023 Viktorie Doleželová

I.

2023 23.2.2024

Patrik Kocián

Vojtěch Jakubík

I.

II.