Obsah

Znovu otevíráme po velké rekonstrukci

5. dubna 2019

Rekonstrukci prováděla firma „Společnost kino Vítkov“ v období od 16. 10. 2017 do 20. 12. 2018. Celkové náklady na stavbu činily cca 35,2 mil. včetně DPH.
Dotace na energetické úspory  z OPŽP (repase oken, zateplení stropu a podlahy) maximálně 1,1 mil. Kč. Dále byla získaná dotace na pořízení kinotechniky ze Státního fondu kinematografie ve výši 450.000 Kč a dotace na opravu střechy z ministerstva kultury ve výši 358.114 Kč.
Objekt kina je kulturní památkou, proto byla již celá projekční příprava a následně realizace této skutečnosti podřízena. Zástupci opavského pracoviště Národního památkového ústavu spolupracovali s městem po celou dobu rekonstrukce a koordinovali veškeré zásahy do cenné historické části.

 

Největší stavební úpravy, kterými kino během rekonstrukce prošlo.

Střešní plášť a krov

Původní azbestocementové šablony nahradila nová střešní krytina německého výrobce provedena z eternitové šablony v grafitově šedé barvě.

V rámci rekonstrukce byly obnoveny také tři malé trojúhelníkové vikýře, které byly v minulosti odstraněny. Z původní fotodokumentace se nám nepodařilo zjistit, zda byly okenní výplně vikýřů členěné, proto bylo rozhodnuto ponechat je bez členění.

Krov byl v celkem zachovalém stavu. Části napadené červotočem byly odstraněny a opatřeny nátěrem proti hnilobám.

Střecha

 

Fasáda a kamenný sokl 

Kamenný sokl byl ve velmi dobrém stavu. Stačilo tedy jeho očištění tlakovou vodou.
Původní břízolitová omítka byla oklepána a nahrazena novou. Vzhledem k charakteru stavby není zdivo zatepleno.   

 

Vstupní dveře a okna 

Původní záměr města provést kompletní výměnu okenních výplní nebyl památkovým ústavem schválen. Následovalo posouzení stavu jednotlivých okenních výplní včetně jejich historického kování. Byl vyhodnocen prvek po prvku a okna byla repasována a opatřena novými nátěry. Vnitřní křídla byla do původních rámu osazena izolačním dvojsklem pro zlepšení tepelného komfortu v objektu. Díky těmto opatřením zůstala ponechána autentická kastlová dřevěná okna. 
Vstupní dveře jsou rovněž původní repasované.

 

Interiér 

Pod výmalbou ve vstupní hale a v předsálí byla stratigrafickým průzkumem zjištěna dochovaná autentická výmalba sytě červené metalické barvy.  

Původní strop

Ve vstupním foyer a ostatních prostorách byly provedeny výmalby v původních sytých „ostrých“ odstínech a barevných kombinacích na základě provedeného průzkumu.

Při provádění stavebních prací byla odkryta původní dekorativní nástropní malba foyer v prvním patře pocházející z roku 1934. Zachovaná část tvořila necelé dvě třetiny původní malby. Po úvahách, zda ponechat pouze původní dochovanou část nebo ji doplnit, byla chybějící třetina doplněna. Zhotovitelem je Mgr. Filip Menzel. Práce je provedena tak kvalitně, že je pouhým okem nerozeznatelná původní a doplněná část malby.

Ve vstupu zůstal zachován kovový stolek s turniketem a pokladna. Obojí bylo odborně repasováno.  Umělý kamen soklu pokladny byl očištěn, doplnilo se chybějící mléčné sklo na přepážce pokladny a mosazné lišty.

Interiér

Obložení stěn ve vestibulu bylo v dobrém stavu, pouze ve spodní části byly provedeny nátěry lazurou v původním odstínu.

Zůstala zachována také původní teracová podlaha, na které se pouze vyspravily praskliny.

 

Interiér


Sedadla byla vyrobena firmou Kovostal s.r.o., Jarošov přímo na zakázku pro naše kino a nesou název „Sedadla Vítkov“. I zde se podařila propojit noblesa starých časů s nároky současného diváka.

V kopuli sálu byla provedena věrná a velmi zdařilá, pouhým okem nerozeznatelná, replika centrálního obdélníkového svítidla. Z původního zůstala zachována pouze mosazná konstrukce. Protože stářím docházelo k praskání skel, bylo potřeba tuto část z bezpečnostních důvodů nahradit právě zmíněnou replikou.  

Obnoveno bylo veškeré původní vybavení šaten – mřížové rolety, věšáky, držáky na deštníky, odkládací pulty. Vzhledem ke zcela odlišným požadavkům na provozování šaten před více než osmdesáti lety a dnes, nemohou již sloužit svému původnímu účelu.  


Je až neuvěřitelné, že se podařilo zachovat původní obklady v místnosti šatny personálu v 1. patře. Před uzavřením kina sloužil tento prostor jako umývárna před dámskými toaletami. Rekonstrukci bez úhony přečkala i bílá obkladačka  s logem německého výrobce.

Původní kachlička na WC

Díky citlivým úpravám se tak můžeme těšit z nových technologií i zachovaných historických prvků a atmosféry, které naše kino dělají jedinečným.