Obsah

Kronika města Vítkova

 

Kronikářka města:  Mgr. Pavlína Kubalova

kontakt: kronikar@vitkov.eu

 

Zasílání podkladů do kroniky je možné během celého roku, nejlépe elektronicky ve wordu. Za kalendářní rok vždy do konce února následujícího roku.

Všechny materiály je možno zasílat přímo na výše uvedenou adresu, popř. předat na oddělení vnejších vztahů a propagace MěÚ Vítkov.

Příspěvky do roku 2023 prosím zasílejte na adresu kronika@vitkov.eu, novější na výše uvedený kontakt.