Obsah

Kronika města Vítkova

 

Kronikář města:  Radek Huška

kontakt: kronika@vitkov.eu

 

Zasílání podkladů do kroniky je možné během celého roku, nejlépe elektronicky ve wordu. Za kalendářní rok vždy do konce února následujícího roku.

Fotografie do fotoknihy Vítkova sbírá letopisecká komise během ledna následujícího roku.

Všechny materiály je možno zasílat přímo na výše uvedenou adresu, popř. předat na oddělení vnejších vztahů a propagace MěÚ Vítkov.