Obsah

Nejste na to úplně sami

Ocitli jste se v situaci, kdy se musíte, ať už krátkodobě nebo dlouhodobě, postarat o blízkou osobu?

Nevíte, kam se obrátit?

Česká společnost pro gerontologii, z.s. v roce 2020 realizovala projekt, v rámci kterého vznikly tři informativní videospoty pro pečující s názvem “Nejste na to úplně sami”. Seznamte se s tím, jakou podporu pečujícím nabízí stát, obce, praktický lékař, poskytovatelé služeb nebo organizace pro pečující a jaké existují weby a telefonní linky zdarma pro seniory a pečující.

Videospoty přehlednou a srozumitelnou formou prezentují informace pro ty, kteří již pečují o blízkou osobu, například seniora se sníženou soběstačností nebo člověka se zdravotním postižením, nebo v současnosti řeší, jak takovou péči zajistit a jaké možnosti podpory nabízí stát, obce, sociální a zdravotní služby a neziskové organizace.

Videospoty najdete na https://www.youtube.com/playlist?list=PLZyE_jPFfcvrkRsdEC9uDS-DNJwpu9Qcl

Zdroj: https://socialnipolitika.eu/

Zprávy

Pečuj doma 1

Pečuj doma

Rádi bych vás informovali o nových možnostech pro neformální pečující. celý text

Pro seniory | 8. 3. 2021 | Autor: Jan Dušek