Obsah

Společná propagace akcí

Od ledna 2019 tiskneme a vylepujeme na plakátovací plochy ve Vítkově a okolí společný plakát formátu A2. Zároveň bude vytištěna jeho menší podoba ve formátu A4, která je zdarma distribuována do všech domácností ve městě a místních částech.

Po půl roce aktivitu vyhodnotíme – skutečné náklady, zpětná vazba od občanů…

Pokud se budete chtít přidat, pošlete nejpozději do 10. 10., 7. 11. a 3. 12. 2019 své akce v rozsahu:

  • název akce,

  • datum,

  • čas,

  • místo,

  • odkaz na pořadatele  (web, facebook apod.) nebo místo, kde zájemce najde více informací.  

Nabídku vždy také do kalendária ve Vítkovském zpravodaji a uveřejníme v kalendáři akcí na webu města.

Jedná se o akce, které jsou určeny pro veřejnost (ne školní besídky, besídky pro rodiče apod.).

 

Základní podmínky:

Musí se jednat o kulturní, společenskou, vzdělávací nebo sportovní akci.

Akce nesmí být komerčního charakteru (předváděcí akce, ochutnávky apod.).

Akce musí být realizována ve Vítkově a v jeho místních částech.

 

Kontakt pro zasílání akcí: Jan Dušek, oddělení kultury, tel. 556 312 256, dusek@vitkov.info

Pokud víte o někom, kdo připravujeme zajímavé akce, přepošlete mu, prosím, tuto nabídku.