Obsah

Aktuální číslo - vychází začátkem června

Vítkovský zpravodaj 6/2024

 

Chytrý zpravodaj

Vyzkoušejte "Chytrý zpravodaj"

Uzávěrka příštího čísla

Uzávěrka na měsíc červenec 2024 je   

18. června 2024 v 9:00 hodin.

Děkujeme za včasné dodání příspěvků!

Vítkovský zpravodaj

Periodický tisk územního samosprávného celku

Vítkovský zpravodaj je vydáván Městem Vítkov. Vychází vždy začátkem každého měsíce v nákladu 350 ks. Prodejní cena Vítkovského zpravodaje je 6 Kč. Zpravodaj je možno si objednat i v elektronické podobě. Více informací na tel. čísle 556 312 256.


Vydavatel:

Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, 

IČ: 00300870

DIČ: CZ00300870

 

Adresa redakce:

Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov  

 

Příjem inzerce:

tel.: 556 312 256

e-mail: dusek@vitkov.info 

 

Periodicita:            měsíčník

Evidenční číslo:    MK ČR E 10175

 

Tištěná verze:

Tisk:                         MoravaPress s. r. o.

Prodejní cena:     6 Kč

Náklad:                   350 ks 

 

Seznam prodejen, kde je možno si Vítkovský zpravodaj zakoupit:

  • Informační centrum Městského úřadu Vítkov

  • Tempo, o.d., prodejna náměstí Jana Zajíce, Vítkov

  • Trafika, p. Folovská, náměstí Jana Zajíce, Vítkov

  • Fotoateliér David, Opavská ulice, Vítkov

  • Knihovna Vítkov

 

Příspěvky jsou přijímány obvykle do 18. - 20. dne v předchozím měsíci. Přesné datum uzávěrky se může vzhledem k víkendům a svátkům měnit a proto je vždy uvedeno v posledním čísle na zadní straně.