Obsah

Zdravé město

Národní síť Zdravých měst ČR

www.nszm.cz

Národní síť Zdravých měst ČR je asociací aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel. V souhrnu lze říci, že Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet město (obec, region) jako kvalitní, zdravé, příjemné a udržitelné místo pro život, na základě dohody s místními obyvateli. 

Postup ke „Zdravému městu, obci, regionu“ není pouze záležitostí vedení municipality, zastupitelstva či úřadu – neobejde se bez každodenní úzké spolupráce s řadou místních odborných i nevládních partnerů (odborných institucí, nevládních organizací, škol, firem) i s nejširší veřejností. Ve Zdravých městech, obcích a regionech můžete najít praktickou ukázku, co v praxi znamenají pojmy místní Agenda 21 (podpora udržitelného rozvoje na místní úrovni, s aktivním zapojením veřejnosti) i LEHAP(místní akční plán zdraví a životního prostředí) – a zejména komplexní „dobrá správa věcí veřejných“ (Good Governance, dle OSN).

V roce 1988 iniciovala OSN - Světová zdravotní organizace (WHO) mezinárodní Projekt Zdravé město (WHO Healthy Cities Project), ke kterému přizvala nejvýznamnější evropské metropole. Za dobu trvání projektu vzniklo v Evropě 1300 Zdravých měst ve 30ti zemích.

Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i ve městech České republiky. V roce 1994 vytvořilo jedenáct aktivních měst asociaci s názvem Národní síť Zdravých měst České republiky (NSZM ČR). Od roku 2003 je asociace otevřena všem formám municipalit. Asociaci dnes tvoří více než 100 měst, obcí, mikroregionů a krajů. 

NSZM ČR získala titul Světový projekt EXPO 2000 za svoji Metodiku.
V roce 2003 získala NSZM za svoji aktivitu Cenu ministra životního prostředí ČR. 
V roce 2004 získala NSZM akreditaci Ministerstva vnitra jako Vzdělávací instituce pro veřejnou správu. 
V roce 2006 získala NSZM za Cenu ministerstva vnitra za svůj info-systém DataPlán. 

Světová zdravotní organizace (WHO) řadí NSZM mezi nejúspěšnější sítě Zdravých měst v rámci Evropy. 

 

MÍSTNÍ AGENDA 21

Definice místní Agendy 21

„MA21 je nástroj ke zlepšování kvality veřejné správy, strategického řízení, zapojování veřejnosti a budování místního partnerství, s cílem podpořit systematický postup k udržitelnému rozvoji na místní či regionální úrovni.“

Strategická vize rozvoje místní Agendy 21 v ČR do roku 2020

Existuje značné povědomí o MA21 a o udržitelném rozvoji na místní úrovni jak mezi obyvateli, tak mezi politickou reprezentací – MA21 je vnímána jako prestižní celospolečenská záležitost a respektovaný stabilní nástroj zlepšování kvality veřejné správy. 

Do roku 2020 dojde ke zvýšení počtu dobře fungujících MA21 v ČR – obce a další subjekty aktivně usilují o zavedení MA21 a politická reprezentace poskytuje procesům MA21 dostatečnou morální a finanční podporu.

Stále širší a kvalitnější realizace MA21 v obcích a regionech České republice bude mít podpůrný vliv na další demokratický vývoj občanské společnosti a na transparentnost a efektivitu veřejné správy. / Koncepce podpory MA21 v ČR; Pracovní skupina pro místní Agendy 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj, 2012 /

http://ma21.cenia.cz/Úvod/tabid/39/language/cs-CZ/Default.aspx

 

Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21 (PDF)

 

Politik Zdravého města Vítkova a MA21: Ing. Pavel Smolka, starosta města

Telefon: 556 312 201

Mobil: 724 183 262

E-mail: starosta@vitkov.info

 

Koordinátorka Zdravého města Vítkova a MA21: Daniela Olbertová, vedoucí oddělení kultury

Telefon: 556 312 253

Mobil: 737 238 728

E-mail: olbertova@vitkov.info

Zdravé město Vítkov Zdravá města ČR
Místní agenda 21

 

Kalendář akcí

25.06.2024

Koncert na zahradě knihovny

Srdečně vás zveme na koncert Sylvy Pekařové a Veroniky Frélichové, který se uskuteční 25. června na zahradě naší knihovny! Tento koncert bude rozloučením se zahradou knihovny před její rekonstrukcí.

Knihovna Vítkov

Co je nového?

07.03.2022

Zdravé město - pocitová mapa

Pocitová mapa prostřednictvím které můžete označit jednoduchým způsobem, co byste chtěli zlepšit v oblasti volnočasových aktivit.

Detail

02.05.2019

Víš, jak vidíš?

7. ročník osvětové kampaně Bezpečně za volantem, péče o zrak 2019

Detail

02.05.2019

Férová snídaně

Mysli na svého pěstitele!

Detail

02.05.2019

Den Země

Ušijte si vlastní eko sáčky

Detail

02.05.2019

Rozkvetlé okno

MĚSTO VÍTKOV VYHLAŠUJE VELKOU LETNÍ SOUTĚŽ "ROZKVETLÉ OKNO" A DOPLŇKOVOU SOUTĚŽ "MOJE PERGOLA"

Detail