Obsah

Příprava města na stárnutí populace

Stárnutí populace je významným současným trendem, který je patrný nejen v České republice a Evropě, ale na celém světě.

Právě proto je potřeba, aby především obce byly na tuto skutečnost připraveny a byly schopny pro své seniory vytvářet a neustále zlepšovat životní podmínky.

Ve Vítkově a jeho místních částech žije v současné době 1.620 obyvatel starších šedesáti let, tj. 27,7% z celkového počtu obyvatel města. Z tohoto počtu je 938 žen a 682 mužů. Podobná situace je v celém ORP Vítkov.

 

Koncepce přípravy na stárnutí populace ve Vítkově

Zpracovatel: Národní síť podpory zdraví, z.s., Šrobárova 49/48 100 00 Praha 10, IČO 26668254

Zastoupen: MVDr. Kateřinou Janovskou

Financování: Projekt je financován z rozpočtu města Vítkova a Moravskoslezského kraje