Obsah

Bezpečnost ve městě

Typ: Zdravé město
Bezpečnost ve městě 1Kulatý stůl č. 2

atum: 7. 12. 2015

Čas: 15.00 hod.

Místo: Městský úřad Vítkov – sál

Téma: Pocit bezpečí ve městě. Místa vnímaná jako méně bezpečná, nebezpečné úseky.

 

Základní body programu:

 • Zahájení, přivítání, seznámení s programem a stručný úvod do problematiky – Ing. Pavel Smolka, starosta města.

 • Nápady a podněty ze strany veřejnosti.

 

Počet osob: 15

 

Podněty

 1. Budišovská ulice

 • Chodník na místě demolice (mezi bytovkou a Lidlem) nikam nevede – doporučení, aby se chodník stal spojkou mezi Budišovskou, Poštovní, Potoční a Švermovou ulicí.

 • Nevhodný povrch chodníků – boří se (kočárky, podpatky, kufry…).

Předpoklad: změna povrchu v 1. polovině roku 2016

 • Vyřešení parkování nákladních aut u Lidlu.

Předpoklad: vyhrazení jiné plochy pro parkování nákladních aut ve městě a vybudování chodníku podél Budišovské ulice.

 • Instalace zábradlí v kopečku za mostkem (u domu Švecových), úprava povrchu uličky.

 • Schody nebo nájezdová rampa k Lidlu (z boční strany).

 • Ochrana kapličky přiléhající k silnici + ošetření stromů u kapličky.

 

 1. Wolkerova ulice

 • Posyp a úklid sněhu na chodníku ve Wolkerově ulici – není ze strany města zajišťován.

 • Odhrnování sněhu a posyp na kopci mezi Wolkerovou a Budišovskou ul.

Úkol: Odbor služeb bude informovat TS Vítkov, aby situaci v rámci zimní údržby vyřešily.

 • Postupné zužování vozovky Wolkerovy ulice. Situace v lokalitě je nebezpečná pro řidiče i chodce. Chybí kusy asfaltu. Vyvolat jednání se SÚS.

 • Vybudovat chodník z Wolkerovy na Budišovkou ulici a dále směrem na Budišov n. B.

 • Opravit a dobudovat svodidla na kopci.

 

 1. Nová ulice

 • Doplnit a opravit chodníky.

 • Vytvořit nájezdy pro vozíčkáře a kočárky.

 • Doplnit chybějící obrubníky.

 

 1. U nemocnice

 • Chybí osvětlení části ulice U nemocnice – požadavek na doplnění.

 • Listnatý strom vysazený na hranici pole, tlačí svým kmenem a kořeny na plot – posoudit.

 • Na parkovišti u nemocnice umístit kontejnery na tříděný odpad na jiné místo – zabírají parkovací místa.

 

 1. Opavská ulice

 • 3 lípy v Opavské ulici (nad p. Hegarem) – posouzení stavu stromu pro jejich stáří a s tím spojenou bezpečnost (padání větví…).

 • Úklid haluzí po ořezu stromů (nad p. Hegarem).

 • Rozšířit chodník u mateřské školy.

 

 1. Vodní ulice

 • Osvětlení spojovací uličky mezi Vodní a Hřbitovní ulici.

 • Instalace odpadkového koše na psí exkrementy.

 • Dohled MP.

 

 1. Husova ulice

 • Osvětlení parku – hlavní (průchozích) uliček.

 • Osvětlení stadionu (začátek od Skřivánčího pole).

 

 1. Bezručova ulice

 • Dořešit v souladu s platnou legislativou správné parkování na chodníku podél hřbitovní zdi. Chodník bývá zcela zablokován auty, chodci jsou nuceni chodit po vozovce (přístup k SVČ – děti).

 

ch)  Dělnická ulice

 • Od TS až k benzínové stanici chybí chodník (přístupová komunikace pro děti z tohoto konce města ke škole).

 

 1. Těchanovická ulice

 • Vyřešit přechod pro chodce u střední školy.

 • Vyřešit přecházení v zatáčce u bývalé jídelny Hedvy.

 • Vyřešit parkování podél plotu střední školy – vytipovat v lokalitě vhodnější místo pro parkování.

 • V uličce mezi Těchanovickou a Selskou ulicí velké množství spadaného listí – zajistit úklid.

 

 1. Vlaková doprava

Zahájit jednání s dopravci ohledně návazností spojů ze Suchdolu n. O. do Vítkova (LEO Express, ). Místní spoje Českých drah do Vítkova (linka Suchdol n. O. – Budišov n. Bud.) nečekají na rychlíky konkurenčních dopravců. Největší problém je u nočních spojů.

 

 1. Ostatní

 • Pošta – chybí bezbariérový přístup – vyvolat jednání s Českou poštou.

 • Tržnice – přesunutí tržnice do jiné části města (např. horní část náměstí). Současné umístění je nevhodné a nebezpečné – roh velké křižovatky s vysokým dopravním zatížením, chodci, nájezd na parkoviště, omezuje výhled v křižovatce.

 • Zábradlí – natření všech zábradlí ve městě. (1. polovina roku 2016.)

 • Biodpad z domácností – ponechat delší dobu pro odvoz biodpadu z domácností a zahrad. Listopad t.r. – nebylo kde uložit listí ze zahrad, posekanou trávu apod. Zohledňovat operativně podle počasí.

 • Kamerový systém ve městě – rozšíření na více míst ve městě (tipy – ubytovna v Opavské ul., SVČ, ZŠ, MŠ, vlakové nádraží). 

 • Nájezdy – zmapovat a postupně vybudovat nájezdy z chodníků na přechody v celém městě.

 • Osvětlení – zmapovat a postupně provést rekonstrukci.

 

Kurzívou byla zapsána stanoviska města a návrh možného řešení ze strany města.


Vytvořeno: 11. 6. 2018
Poslední aktualizace: 11. 6. 2018 12:46
Autor: Daniela Olbertová