Obsah

SDH Vítkov – Mladí hasiči

Adresa

Hasičská 266
74901 Vítkov

Kontakty

telefon
723 980 888

GPS: 49° 46′ 33.38″N  17° 45′ 14.133″E

zobrazit v mapě
Náplň činnosti mladých hasičů je nejen vzdělávání dětí v oblasti požární ochrany, ale také osvojování tábornických dovedností, jako je např. uzlování, práce s pilou a jinými nástroji, orientace v přírodě, atd.

Děti se seznamují s požárním sportem a dalšími hasičskými činnostmi, včetně prevence. Nedílnou součástí činnosti mladých hasičů je také teoretický i praktický nácvik poskytování první pomoci. V kolektivu mladých hasičů jsou děti vedeny ke kladnému postoji k životnímu prostředí a jeho ochraně.

Náplní práce je za pomoci vedoucích mládeže vést mladé členy k odpovědnosti, úctě k vlasti, přírodě a  celému lidskému společenství. Hlavně pak rozvíjet u mladých hasičů preventivně výchovné zásady v oblasti požární ochrany a připravovat tak mladou generaci pro práci v zásahových jednotkách, funkcích ve sborech a jako nástupní generaci pro práci u dobrovolných hasičů. Základní myšlenkou všech sborů dobrovolných hasičů je humanitární pomoc při ochraně života, zdraví, majetku občanů, obce i celé společnosti.

Jedním z hlavních cílů činnosti Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a jeho pobočných spolků je dle stanov činnost v oblasti sportu tj. podporovat všeobecnou sportovní činnost svých členů s ohledem na zdravý rozvoj jejich osobnosti, jejich intelektuálních a tělesných schopností, zvyšování fyzické kondice v duchu zásad sportu pro všechny a zdravého životního stylu, sportovní reprezentaci a přípravu na ni a vytvářet podmínky pro tuto činnost.

Náš pobočný spolek tj. SDH Vítkov je registrovaným sportovním oddílem SH ČMS dle vnitřních dokumentů SH ČMS v oblasti sportu, konkrétně Směrnice sportovních oddílů SH ČMS. Působí v regionu – okres Opava  a je zaměřen na každodenní sportovní činnost dětí a mládeže, především v podobě organizace tréninkových jednotek. Konkrétně se věnujeme požárnímu sportu včetně hry Plamen (sportovní průprava dětí a mládeže do 15 let v hasičském sportu) a klasickým disciplínám CTIF

Členové SDH Vítkov mimo jiné  pomáhají při organizaci různých akcí ,které  pořádá město Vítkov (např.Dny města,silvestrovský ohňostroj,jsou nápomocni jako požární hlídka)

 

Zřizovatel:  Sdružení hasičů Čech, Moravy  a Slezska

 

Provozní doba:  Kroužek mladých hasičů je každé pondělí a čtvrtek od 16.30 do 18.30 hodin.

V zimním období v prostorách sokolovny, za teplého počasí trénujeme v části  sportovního  areálu SVČ, kde bychom chtěli vytvořit dokonalé zázemí pro tréninky a pořádání soutěží v požárním sportu.

 

Výše poplatku (roční):     

Mládež 150Kč

Dospělí 400 Kč

Důchodci 150 Kč