Obsah

Zápis z Fóra zdravého města 2018

Typ: Zdravé město
Zápis z Fóra zdravého města 2018 1Na veřejném projednání (Fórum Zdravého města Vítkova), které proběhlo 11. dubna 2018 v kulturním domě, byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech rozvoje města tak, jak je vnímají občané.

Zápis

Fórum zdravého města Vítkova

(1. část)

 

Termín: 11. 4. 2018

Čas: 17.00 – 18.45 hod.

Místo: Kulturní dům Vítkov, Dělnická 746, velký sál

 

Na veřejném projednání (Fórum Zdravého města Vítkova), které proběhlo 11. dubna 2018 v kulturním domě, byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech rozvoje města tak, jak je vnímají občané.

Celkem bylo sestaveno 13 problémů. Následovala otevřená diskuze, jejímž výstupem byl konsensus nad 10 hlavními problémy Vítkova.

Vyřešení těchto problémů vidí občané města jako základní předpoklad pro kvalitu života ve městě.

Na veřejném projednání se sešlo 51 občanů města.

Hosté: -- 

Facilitace: Petr Kozel

Přítomni členové zastupitelstva města: Ing. Pavel Smolka, Mgr. Oldřich Huška, PhDr. Marie Mikulíková, Ing. Šárka Medunová, Zdeněk Hegar

 

Problémy formulované v rámci veřejného projednání budou ověřeny v následné anketě.

Anketa proběhne od 14. dubna do 2. května 2018.

 

Forma ankety:

  • webové stránky města;

  • tištěné dotazníky distribuované prostřednictvím IC.

 

Místo pro odevzdávání tištěných dotazníků – IC Vítkov.

Otevírací doba IC:

Pondělí, středa 8.00 – 11.30 a 12.00 – 17.00 hod.

Úterý 8.00 – 11.30 a 12.00 – 16.30 hod.

Čtvrtek, pátek 8.00 – 11.30 a 12.00 – 16.00 hod.

 

Tabulka č. 1

Pořadí a počet získaných hlasů u všech navržených problémů u jednotlivých stolů

(1. krok – Fórum Zdravého města)

 

Pořadí

 

Počet hlasů*

A – Sociální a zdravotní oblast

1.

Využití komplexu nemocnice

18

2.

Ordinace zubního lékaře

13

3.

Výstavba sociálních bytů

11

4.

Ordinace očního lékaře

8

5.

Řešení využití areálu bývalé SŠ a SOU ve Vítkově – Podhradí

5

6. – 7.

Bezbariérové kadeřnictví

2

6. – 7.

Bezbariérový „dům služeb“

2

8.

Vybudování výtahů v DPS Bezručova 619 a 620, Lidická 608 

1

9. – 12.

Vybudování chráněné dílny

0

9. – 12.

Rozšíření kapacity domova důchodců (např. využitím volných prostor v nemocnici)

0

9. – 12.

Ordinace dětského lékaře

0

9. – 12.

Vytvoření pracovních míst pro zdravotně postižené občany

0

B – Podnikání, zemědělství, veřejná správa

1.

Vytvoření koncepce sportu ve Vítkově a místních částech

10

C – Kultura, sport, volný čas, cestovní ruch

1. – 2. 

Poskytnutí prostor v kulturním domě pro cvičení seniorů na židlích

12

1. – 2.

Vytvoření bezbariérových klubových prostor pro setkávání seniorů

12 

3.

Příprava projektové dokumentace cyklostezky Vítkov – Heřmánky

9

4.

Příprava projektové dokumentace cyklostezky Prostřední Dvůr – lesní Albrechtice

8

5.

Rekonstrukce skateparku

6

6. – 7.

Zakoupení sochy od ak. sochaře Olbrama Zoubka

3

6. – 7.  

Příprava projektové dokumentace cyklostezky Vítkov – Klokočov

3

8. – 9.

Vybudování hřiště v Klokočově s víceúčelovým povrchem

1

8. – 9.

Rozšíření nabídky kulturních a společenských akcí do dopoledních hodin

1

10. – 11.

Zapracovat do rozpočtu města samostatnou položku pro sport

0

10. – 11.

Podpora aktivit pro mládež 15+ (kluziště, minigolf…)

0

D – Životní prostředí, zeleň, bydlení, výstavba, územní plán

1.

Cyklostezka Vítkov – Balaton

29

2.

Instalace laviček s opěradly v parku, u pošty a Rákosníčkova hřiště

15

3.

Rybník u benzínové pumpy – vyčistit, zpevnit břehy, vykácet staré dřeviny

8

4.

Parcely pro výstavbu rodinných domů

7

5.

Úklid vedlejších ulic a uliček ve městě

5

6.

Větší kontrola kácených dřevin v parku a ve městě

3

7.

Min. 1x ročně přistavení vleček na velkoobjemový odpad ve městě

0

 E – Vzdělávání, výchova

1.

Rekonstrukce hřiště u Základní školy a gymnázia (ZŠaG) ve Vítkově

32

2.

Spojovací krček mezi budova ZŠaG ve Vítkově

16

3.

Půdní vestavba na ZŠaG ve Vítkově

4

F – Doprava, bezpečnost

1.

Pokračovat ve stavbě cyklostezky Prostřední Dvůr – Lesní Albrechtice

14

2.

Jednat s Českou poštou o stavbě parkoviště pod poštou (pozemek ČP)

14

3. – 5.

Oprava chodníků při Opavské ul. (od autobusového nádraží po nemocnici)

5

3. – 5.  

Oprava přístupových chodníků v areálu ZŠaG

5

3. – 5.

Stavba parkoviště u ZŠaG

5

6. – 7.

Opava cesty na Skřivánčím poli – podél SVČ

3

6. – 7.

Omezit rychlost na Budišovské ul. – např. informační radar

3

8.

Stavba nových parkovacích ploch

2

9. – 11.

Stavba chodníků v Klokočově

1

9. – 11.

Areál SVČ a sportovního areálu vybavit kamerovým systémem

1

9. – 11.

Po dobu prázdnin zrušit omezení rychlosti na 40 km/hod. podél školy (Opavská ul.)

1

12.

U cesty do Klokočova zřídit výhybny pro vozidla

0

G – Stůl mladých

1.

Rekonstrukce skateparku

3

2.

Rozšíření prostor školního klubu (přímo ve škole)

2

3.

Založení klubu mladých

1

4.

Oprava Opavské ulice (od hlavní silnice k bytovkám čp. 911, 912)

1

5.

Vybudování hřiště v Klokočově

1

6.

Povolit přístup na nové hřiště u sokolovny

1

7.

Rekonstrukce hřiště u ZŠaG

0

*Počet získaných hlasů v prvním kole.

 

Tabulka č. 2

Problémy, které budou ověřeny v rámci ankety

(prvních deset – fialová část tabulky)

(3. krok – ověřovací anketa)

 

Problematika

 

TOP 10 

hlasy fórum

E – Vzdělávání, výchova

Rekonstrukce hřiště u Základní školy a gymnázia ve Vítkově

17

D – Životní prostředí, zeleň, bydlení, výstavba, územní plán

Vybudování cyklostezky a chodníku pro pěší Vítkov – Balaton.

15

A – Sociální a zdravotní oblast

Zřízení ordinace zubního lékaře

12

C – Kultura, sport, volnočasové aktivity, turistický ruch

Poskytnutí prostor v kulturním domě pro cvičení seniorů na židlích

11

D – Životní prostředí, zeleň, bydlení, výstavba, územní plán

Doplnění laviček s opěradly v parku, u pošty a Rákosníčkova hřiště

9

A – Sociální a zdravotní oblast

Využití komplexu nemocnice

8

E – Vzdělávání, výchova

Vybudování spojovacího krčku mezi budova Základní školy a gymnázia ve vítkově

5

B – Zemědělství, podnikání, veřejná správa

Vytvoření koncepce sportu ve Vítkově a místních částech

2

C – Kultura, sport, volnočasové aktivity, turistický ruch

Vytvoření bezbariérových klubových prostor pro setkávání seniorů

2

F – Doprava, bezpečnost

Výstavba cyklostezky Prostřední Dvůr – Lesní Albrechtice

1

 

Další problémy stanovené na projednání TOP 10

 

G – Stůl mladých

Rekonstrukce skateparku

1

G – Stůl mladých

Rozšíření prostor školního klubu (ve škole)

1

F – Doprava, bezpečnost

Vybudování parkoviště u České pošty

0

 

Problematika

TOP 10 

hlasy fórum

hlasy anketa

pořadí

F/A

ověřeno

ANO/NE

 

E – Vzdělávání, výchova

Rekonstrukce hřiště u Základní školy a gymnázia ve Vítkově

17

74

1./4. – 5.

Ano

 

D – Životní prostředí, zeleň, bydlení, výstavba, územní plán

Vybudování cyklostezky a chodníku pro pěší Vítkov – Balaton.

15

121

2./3.

Ano

 

A – Sociální a zdravotní oblast

Zřízení ordinace zubního lékaře

12

182

3./1.

Ano

 

C – Kultura, sport, volnočasové aktivity, turistický ruch

Poskytnutí prostor v kulturním domě pro cvičení seniorů na židlích

11

5

4./13.

Ne

 

D – Životní prostředí, zeleň, bydlení, výstavba, územní plán

Doplnění laviček s opěradly v parku, u pošty a Rákosníčkova hřiště

9

17

5./12.

Ne

 

A – Sociální a zdravotní oblast

Využití komplexu nemocnice

8

163

6./2.

Ano

 

E – Vzdělávání, výchova

Vybudování spojovacího krčku mezi budovami Základní školy a gymnázia ve Vítkově

5

37

7./8.

Ano

 

B – Zemědělství, podnikání, veřejná správa

Vytvoření koncepce sportu ve Vítkově a místních částech

2

32

8. – 9./9.

Ano

 

C – Kultura, sport, volnočasové aktivity, turistický ruch

Vytvoření bezbariérových klubových prostor pro setkávání seniorů

2

18

8. – 9./10. – 11.

Ano

 

F – Doprava, bezpečnost

Výstavba cyklostezky Prostřední Dvůr – Lesní Albrechtice

1

74

10./4. – 5.

Ano

 

 

Další problémy stanovené na projednání TOP 10

 

 

 

 

 

G – Stůl mladých

Rekonstrukce skateparku

1

57

11. /6.

Ne

 

G – Stůl mladých

Rozšíření prostor školního klubu (ve škole)

1

18

12. /10. – 11.

Ne

 

F – Doprava, bezpečnost

Vybudování parkoviště u České pošty

0

53

13./7.

Ne

 

 


Vytvořeno: 13. 4. 2018
Poslední aktualizace: 31. 1. 2019 15:11
Autor: Jan Dušek