Obsah

Fórum zdravého města

Fórum Zdravého města (FZM) je ročně se opakující veřejné projednání k celkovému udržitelnému rozvoji města.

Cílem veřejného projednání je získat co nejširší zpětnou vazbu k rozvoji města očima veřejnosti.

Účastníci se zde mohou vyjádřit k jakémukoli tématu, problému či oblasti, které je z jejich pohledu problematické a zaslouží si pozornost. Nejedná se tedy o diskusi nad předem připravenými náměty či dokumenty, ale o plánování tzv. „od zeleného stolu“. Diskuse probíhá

formou tématických stolů (doprava, životní prostředí, kultura, sociální oblast ap.). Hlavním společným výstupem je formulace 10ti nejzásadnějších problémů z pohledu obyvatel – tzv. „desatero problémů“ ("10P").

Výstupy akce jsou následně ověřeny veřejnou anketou, jejímž cílem je ověřit formulované problémy s co nejširším okruhem veřejnosti. Po vyhodnocení ankety se ověřené problémy předkládají k projednání Radě a následně i Zastupitelstvu města ke stanovení úkolů a odpovědností za jejich řešení.

Ověřené problémy zároveň tvoří základní osnovou pro tvorbu či aktualizaci komunitního plánu.

Zprávy

Zápis z Fóra zdravého města 2018 1

Zápis z Fóra zdravého města 2018

Na veřejném projednání (Fórum Zdravého města Vítkova), které proběhlo 11. dubna 2018 v kulturním domě, byly veřejností naformulovány nejpalčivější problémy v jednotlivých oblastech rozvoje města tak, jak je vnímají občané. celý text

Zdravé město | 13. 4. 2018 | Autor: Jan Dušek
Fórum zdravého města 2018

Pozvánka na Fórum zdravého města 2018

Vaše názory a podněty mohou ovlivnit cestu budoucího rozvoje města! Přijďte s námi diskutovat a hledat řešení pro 10 nejpalčivějších problémů města! Přijďte nám říct, jak se v našem městě cítíte!

celý text

Zdravé město | 5. 4. 2018 | Autor: Daniela Olbertová