Obsah

Zajímavé odkazy

 

Národní síť Zdravých měst ČR - http://www.nszm.cz/index.shtml

Místní Agenda 21 – http://ma21.cenia.cz/

CENIA - http://www1.cenia.cz/www/

Moravskoslezský kraj - http://www.msk.cz/

Evidence nestátních neziskových organizací - http://www.isnno.cz/evidencennov10001/DesignPages/oevidenci.aspx