Obsah

Pravidla pro pronájem prostor kulturního domu ve Vítkově

 

 

Sídlo: Kulturní dům Vítkov, Dělnická 746, 749 01 Vítkov

Pronajímatel: Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870, DIČ CZ 00300870

 

I. Prostory kulturního domu

 

Kapacita jednotlivých prostor kulturního domu

 

Kapacita

Účel

Velký sál

250 osob

 • Kulturní, společenské, školící, vzdělávací, předváděcí a prezentační akce.

 • Soukromé akce – rodinné oslavy, svatby, křtiny, smuteční hostiny apod. (nebude vybíráno vstupné).

 • Schůze, zasedání, jednání.

Malý sál

120 osob

 • Kulturní, společenské, školící, vzdělávací, předváděcí a prezentační akce.

 • Soukromé akce – rodinné oslavy, svatby, křtiny, smuteční hostiny apod. (nebude vybíráno vstupné).

 • Cvičení seniorů na židlích. Pohybové aktivity a cvičení bez nároku na cvič. náčiní a nářadí.

 • Schůze, zasedání, jednání.

Společenská místnost

15 osob

 • Rodinné oslavy a setkání.

 • Kulturní a společenské akce.

 • Vzdělávací akce, besedy, přednášky, školení.

 • Schůze, zasedání, jednání.

Balkón

30 osob

 • Pouze jako součást pronájmu velkého sálu.

Předsálí vč. baru

 

 • Součást pronájmu dalších prostor v kulturním domě. Samostatně pouze pro prodejní nebo předváděcí akce.

Vestibul vč. šatny pro hosty

 

 • Součást pronájmu dalších prostor v kulturním domě. Samostatně pouze pro prodejní nebo předváděcí akce.

Jeviště

 

 • Pouze pro zkoušky uměleckých těles.

Bar

 

 • Pouze jako součást pronájmu ostatních prostor kulturního domu.

Učebna – suterén

15 osob + 1 lektor

 • Přednášky, besedy, školící a vzdělávací akce.

 • Kurzy umělecké, řemeslné, vzdělávací.

 • Cvičení seniorů na židlích. Pohybové aktivity a cvičení bez nároku na cvič. náčiní a nářadí.

 • Studentský klub.

 • Schůze, zasedání, jednání.

 • Zkoušky uměleckých těles.

O jiném účelu využití prostor kulturního domu, než je uveden v čl. I, rozhodne na základě písemné žádosti žadatele Rada města Vítkova.

 

 

 

II. Ceník a úhrada ceny

 

Místnost

délka pronájmu

1. 10. – 30. 4.

1. 5. – 30. 9.

Malý sál vč. šatny pro hosty, WC ve vestibulu

1 hod.

600 Kč

400 Kč

Malý sál vč. šatny pro hosty, WC ve vestibulu pro cvičení seniorů na židlích

1 hod.

200 Kč

Malý sál vč. šatny pro hosty a WC ve vestibulu, společenské místnosti – schůze, setkání členů spolků, zájmových organizací a smutečních hostin. Nevztahuje se na polické strany, hnutí, kluby a společenství nezávislých kandidátů (max. 4 hodiny, další hodina za cenu 600/400 Kč.)

1 hod.

300 Kč

200 Kč

Malý sál vč. šatny pro hosty, WC a společenské místnosti – rodinné oslavy, svatby (max. 12 hodin, další hodina za cenu 600/400 Kč)

1 hod.

400 Kč

300 Kč

Herecké šatny (pouze jako součást pronájmu malého sálu)

1 hod.

100 Kč

50 Kč

Úklid při pronájmu o délce trvání akce do 1 hodiny (za každý započatý den pronájmu)

50 Kč

Úklid při pronájmu o délce trvání akce do 2 – 5 hodin (za každý započatý den pronájmu)

300 Kč

Úklid při pronájmu o délce trvání akce nad 6 – 12    hodin (za každý započatý den pronájmu)

 

600 Kč

 

Velký sál vč. šatny a WC pro hosty ve vestibulu, předsálí, jeviště, šatny a WC pro účinkují

1 hod.

800 Kč

600 Kč

Velký sál vč. šatny pro hosty a WC ve vestibulu, předsálí, jeviště, šatny a WC pro účinkují, společenské místnosti

1 hod.

1.000 Kč

700 Kč

Velký sál vč. šatny pro hosty a WC ve vestibulu, předsálí, jeviště, šatny a WC pro účinkují, balkónu

1 hod.

1.000 Kč

700 Kč

Velký sál vč. šatny pro hosty a WC ve vestibulu, předsálí, jeviště, šatny a WC pro účinkují, společenské místnosti, balkónu a malého sálu

1 hod.

1.500 Kč

900 Kč

Velký sál vč. šatny a WC pro účinkují za účelem zkoušek uměleckých těles a školních představení bez přítomnosti diváků, včetně úklidu

1 hod.

300 Kč

150 Kč

Velký sál vč. šatny pro hosty a WC ve vestibulu, předsálí – rodinné oslavy, svatby, smuteční hostiny (max. 4 hodiny, další hodina za cenu 800/600 Kč)

1 hod.

500 Kč

400 Kč

Velký sál vč. šatny pro hosty a WC ve vestibulu, předsálí –schůze, setkání členů spolků, zájmových organizací. Nevztahuje se na polické strany, hnutí, kluby a společenství nezávislých kandidátů. (max. 4 hodin, další hodina za cenu 800/600 Kč)

1 hod.

500 Kč

400 Kč

Bar vč. nádobí

1 hod.

100 Kč

Úklid při pronájmu o délce trvání akce do 1 – 5 hodin (za každý započatý den pronájmu)

500 Kč

Úklid při pronájmu o délce trvání akce nad 6 – 12 hodin (za každý započatý den pronájmu)

1.000 Kč

 

Velký sál vč. šatny pro hosty a WC ve vestibulu, předsálí, jeviště, šatny a WC pro účinkují – zahájení a ukončení školního roku ZŠaG v rozsahu max. 3 hodin, každá další hodina 800/600 Kč.

max. 3 hodiny

0 Kč

 

 

Zkoušky na připravovaná představení vítkovských škol a SVČ Vítkov v rozsahu 10 hodin za kalendářní rok.

0 Kč

Úklid při pronájmu o délce trvání zkoušky do 1 – 5 hodin (za každý započatý den pronájmu)

500 Kč/velký sál, jeviště, herecké šatny

300 Kč/malý sál, vestibul

Úklid při pronájmu o délce trvání zkoušky nad 6 – 12    hodin (za každý započatý den pronájmu)

1.000 Kč/ velký sál, jeviště, herecké šatny

600 Kč/malý sál, vestibul

 

Jeviště + WC (u hereckých šaten) pro umělecké spolky a podobné aktivity.

1 hod.

Cena bude stanovena radou města na základě písemné žádosti zájemce o pronájem.

 

Zapůjčení ozvučení velkého nebo malého sálu (bez obsluhy) – pouze pro školní akce, akce spolků a zájmových sdružení se sídlem na území města konané v kulturním domě ve Vítkově.

první čtyři hodiny

za každou další započatou hodinu

400 Kč

50 Kč

 

Společenská místnost vč. WC u hereckých šaten (průchod venkem)

1 hod.

300 Kč

150 Kč

Úklid při pronájmu o délce trvání akce do 1 – 5 hodin (za každý započatý den pronájmu)

200 Kč

Úklid při pronájmu o délce trvání akce nad 6 – 12    hodin (za každý započatý den pronájmu)

500 Kč

 

Vestibul vč. šatny pro hosty a WC

1 hod.

400 Kč

300 Kč

Úklid při pronájmu o délce trvání akce do 1 – 5 hodin (za každý započatý den pronájmu)

200 Kč

Úklid při pronájmu o délce trvání akce nad 6 – 12 hodin (za každý započatý den pronájmu)

500 Kč

 

Předsálí vč. baru

1 hod.

 300 Kč

150 Kč

Úklid při pronájmu o délce trvání akce do 1 – 5 hodin (za každý započatý den pronájmu)

200 Kč

Úklid při pronájmu o délce trvání akce nad 6 – 12 hodin (za každý započatý den pronájmu)

500 Kč

 

Učebna – suterén – přednášky, besedy, školící a vzdělávací akce, kurzy (umělecké, řemeslné, vzdělávací), cvičení seniorů na židlích, pohybové aktivity a cvičení bez nároku na cvič. náčiní a nářadí, schůze, zasedání, jednání a zkoušky uměleckých těles.

Kapacita max. 15 osob + lektor

1 hod.

150 Kč

100 Kč

 

 • Započítává se každá započatá hodina od zpřístupnění prostor veřejnosti.

 • V případě zájmu si může nájemce převzít prostory pro jejich přípravu 3 hodiny před začátkem akce a předat je 2 hodiny po ukončení akce. Čas za přípravu prostor v uvedeném rozsahu není zpoplatněn. Toto bude uvedeno v nájemní smlouvě. V případě porušení ve smlouvě uvedené doby, bude účtována pokuta ve výši 2.000 Kč. 

 • Při přípravě prostor na ples, zábavu, diskotéku, školní vystoupení, festival, přehlídku, soutěž, svatbu nebo jinou velkou kulturní nebo společenskou nebo rodinnou událost si může nájemce převzít prostory pro jejich přípravu až 12 hodin před začátkem akce a předat je 5 hodin po skončení akce. Čas za přípravu prostor v uvedeném rozsahu není zpoplatněn. Toto bude uvedeno v nájemní smlouvě. V případě porušení ve smlouvě uvedené doby, bude účtována pokuta ve výši 5.000 Kč.

Cena za pronájem je vč. 21 % DPH.

 

Úhrada ceny

Cena za pronájem bude uhrazena některým z níže uvedených způsobů

 • V hotovosti do pokladny MěÚ nebo pracovníkům oddělení kultury.

 • Převodem na účet na základě faktury se splatností 14 dnů.

 

Poškození a ztráty

Cena za opravu poškozeného vybavení, části stavby, mobiliáře, zapůjčeného nádobí nebo za nákup chybějícího nebo zničeného bude v plné výši účtována nájemci.

 

III. Slevy

 

Osvobození od úhrady ceny za pronájem

Charitativní a sbírkové akce po předchozím posouzením radou města.

Radě města bude předložena min. 30 dnů před realizací akce žádost obsahující:

 • Základní informace o akci (název, termín, čas, informace o pořadateli).

 • Podrobný záměr pořadatele (program, rozpočet a finanční zajištění akce).

 • Naložení s výtěžkem akce. V případě sbírky souhlas s pořádáním sbírky.

 

Sleva za pronájem prostor

Sleva za pronájem prostor ve výši 50 % pro vítkovské spolky zapsané ve Spolkovém rejstříku při pořádání plesů, kulturních a společenských akcí pro veřejnost.

 

Sleva za pronájem prostor pro školy a školská zařízení

 1. Sleva za pronájem prostor ve výši 50 % pro vítkovské školy a školská zařízení při pořádání kulturních a společenských akcí pro vítkovské školy a školská zařízení.

 2. Sleva za pronájem ve výši 50 % pro vítkovské školy a školská zařízení při pořádání kulturních a společenských akcí žáky školy nebo návštěvníky kroužků pro veřejnost (např. školní akademie, vystoupení dětí).

 

IV. Objednávky a rezervace prostor

 

Prostory kulturního domu si lze pronajmout na základě písemné, telefonické nebo ústní objednávky doručené na Městský úřad ve Vítkově.

 

Adresa pro doručení:

Městský úřad Vítkov

oddělení kultury

náměstí Jana Zajíce 7

749 01 Vítkov

 

E-mail: bartosova@vitkov.info; podatelna@vitkov.info

 

Osobní jednání:

Městský úřad Vítkov

oddělení kultury

kancelář č. 312 (4. patro)

náměstí Jana Zajíce 7

749 01 Vítkov

 

Telefon pro případné dotazy, předběžné rezervace a objednávky: 556 312 254, 556 312 200

 

Pro urychlení komunikace doporučujeme písemnou objednávku v „předmětu“ označit textem „Objednávka prostor KD“.

 

V. Ostatní podmínky

 

 1. Pořadatelé kulturních a společenských akcí doloží:

 • oprávnění k pořádání kulturních a společenských akcí (živnostenský list),

 • zapsané umělecké spolky IČO,

 • umělci a umělecké soubory bez registrace čestné prohlášení,

 • při veřejných akcích nad 200 osob doklad o proškolení požární hlídky osobou odborně způsobilou.

 1. V případech, které nejsou jednoznačně uvedeny v těchto pravidlech, rozhodne Rada města Vítkova.

 2. Prostory budou pronajaty jen na základě řádně uzavřené smlouvy.

 3. Za účelem pořádání plesů, zábav, diskoték, tanečních večerů a jiných akcí mající charakter uvedených akcí budou prostory pronajímány pouze v období od 1. ledna do 31. března kalendářního roku. Výjimkou je maturitní ples žáků vítkovských škol a ukončení tanečních kurzů.  

 4. Akce začínající ve dnech neděle–čtvrtek budou ukončeny nejpozději ve 22.00 hod.  a pátek–sobota nejpozději ve 03.00 hod.

 5. V případě platby za pronájem formou faktury (bezhotovostní převod na účet) je stanovena lhůta splatnosti do 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V případě, že částka nebude v této době uhrazena, činí smluvní pokuta z prodlení 0,5 % za každý započatý den prodlení.

 6. Zařízení jeviště smí obsluhovat pouze zodpovědné osoby (vyškolené). Nutno dohodnout při uzavírání smlouvy, aby tato osoba byla v požadovaných časech na místě přítomna.

 7. V celém objektu kulturního domu platí zákaz kouření, manipulace s otevřeným ohněm a používání zábavní pyrotechniky.

 8. Opakované poškození stavby, vybavení, mobiliáře apod. bude důvodem k neuzavření další nájemní smlouvy.

 9. Opakované nadměrné znečištění vnitřních a přilehlých venkovních prostor bude důvodem k neuzavření další nájemní smlouvy.

 10. Pořadatel zajistí, aby se účastníci akce nezdržovali ve venkovních prostorách déle než po dobu nezbytně nutnou, nevytvářeli zde hloučky a neobtěžovali hlukem okolí. Opakované stížnosti na rušení nočního klidu, nadměrný hluk, ústní a fyzické potyčky návštěvníků akce budou důvodem k neuzavření další nájemní smlouvy.

 11. Nájemce je povinen umožnit pronajímateli vstup do pronajatých prostor na vyzvání kdykoli během doby pronájmu. 

 12. Tato pravidla ruší Pravidla pro pronájem prostor kulturního domu ve Vítkově č. 10/2020.

 

Tato pravidla byla schválena usnesením Rady města Vítkova č. 2165/56 dne 5. října 2021 a nabývají účinnosti dnem 18. října 2021.

 

Ing. Pavel Smolka v.r.

    starosta města