Obsah

Svaz postižených civilizačními chorobami - základní organizace Vítkov

Adresa

Budišovská 877
74901 Vítkov

GPS: 49° 46′ 35.295″N  17° 44′ 59.849″E

zobrazit v mapě

Předseda:  Marie  Kristková

Místopředseda: Daniela Zdráhalová

Sociální komise: Dagmar Beranová

Hospodářka: Marie Plavecká

Zástupce naší organizace v O.O. SPCCH Opava: Marie Kristková

 

Náplň činnosti organizace:

1. Pořádání různých společenských, kulturních, sportovních aktivit pro zdrav.postižené občany.

2. Zapojovat do těchto aktivit co nejvíce osob – členů naší ZO, popř. dalších občanů města.

 

Základní organizace má k 31.12.2022 – 152 členů, z toho je 21 mužů a 131 žen.  

 

Každoročně je připraven plán akcí pro daný rok. Pořádáme 2x ročně poznávací zájezd po Česku a již třetím rokem ozdravný a poznávací týdenní pobyt v Česku nebo na Slovensku.

Zapojujeme se do aktivit okresní organizace SPCCH, STP nebo Sdružení zdravotně postižených. To jsou ozdravné a rekondiční pobyty, 1 x ročně společenská setkání v Opavě nebo sportovní hry pro zdrav. postižené občany.

V roce 2021 jsme se přihlásili k členství v Krajské radě seniorů v Ostravě a zapojujeme se i do jejich aktivit.  V roce 2022 jsme se zúčastnili krajské sportovní soutěže, které se zúčastnilo 80 čtyřčlenných družstev a naše družstvo obsadilo krásné 20. místo.       

K oblíbeným akcím svazu patří setkávání členů při „opékačce“ nebo při soutěži „Něco pro zdraví“. Tyto akce pořádáme na zahradě  restaurace „U Berana“, nebo využíváme park za kulturním domem a také prostory KD. Setkáváme se i v klubovně v Budišovské ulici, kde pořádáme rukodělné dílny nebo karetní odpoledne.

Již 7 let pořádáme pro členy i nečleny cvičení na židlích. Toto cvičení je vhodné právě pro občany se zdravotním postižením, takže cviky jsou zaměřeny na posilování a uvolňování svalů a je možno přitom sedět nebo stát za židlí. 

Nákaza covidem mám hodně ztížila práci ve svazu, nemohli jsme se setkávat, ale v roce 2022 jsme se vrátili tam, kde jsme přestali a činnost pokračuje dál.

Rozloučení s rokem bylo opět s Mikulášem a s programem žáků ZUŠ Vítkov a mažoretek, které se staly v roce 2022 mistry světa.

Členové, pokud jim to zdravotní stav dovolí, se rovněž zapojují do akcí pořádaných městem Vítkov. V roce 2022 to byla akce pro „60+ - vystoupej na svůj vrchol", nebo „Šup hříbečku do košíčku“, karetní odpoledne pořádané odborem kultury města nebo akce ke Dni seniorů se soutěží a hudebním programem. Zapojujeme se i do akci, které pořádá Senior Point Vítkov.

 

Z historie našeho svazu:

Svaz postižených civilizačními chorobami (SPCCH) začal fungovat v roce 1990, předtím to byl od r. 1951  Svaz invalidů. Součástí svazu byl i klub tělesně postižených, který ukončil činnost v r. 2018 a nyní vše probíhá pod názvem SPCCH.

Nadále je vedena manželi Krausovými kronika svazu, která bývá k nahlédnutí vždy na členské schůzi. Pravidelně je doplňována zprávami o činnosti a rovněž fotografiemi z akcí.