Obsah

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Vítkově

Adresa

Budišovská 495
74901 Vítkov

Kontakty

telefon
+420 605 339 249

GPS: 49° 46′ 37.263″N  17° 44′ 58.653″E

zobrazit v mapě

Počet členů: 93

Předseda – František Putko

Místopředseda - Daniel Tomčala

Hospodářka - Ivana Prokšová

Jednatelka – Alena Kořenková

 

Správci osad: 

  • Nová – Daniel Tomčala
  • Radost – Roman Mrlína
  • U trati – Jarmila Pavlíčková

 

Správci moštárny:  František Putko

IČO: 70963592

 

ZO ČZS Vítkov se zabývá:

  • podporou ekologického pěstitelství zeleniny, ovoce a okrasných rostlin
  • rozmnožováním a ochranou nejen chráněných druhů rostlin a živočichů
  • podporou mladých zahrádkářů, ekologickou výchovou a tím také prevencí kriminality Vítkovské mládeže
  • zajišťováním rekreačního vyžití obyvatel Vítkova a zkvalitněním volnočasových aktivit
  • moštováním ovoce a pořádáním pěstitelských výstav a zájezdů
  • ZO ČZS Vítkov značně napomáhá zachování a rozvoji druhové rozmanitosti místního městského ekosystému a zlepšování životního prostředí města Vítkova

 

Nahlédnutí do historie

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu ve Vítkově byla založena v roce 1960. Naše nejstarší osada nese název "Radost".  Nachází se mezi kostelem, který je dominantou města a obytnou čtvrtí Skřivánčí pole. 

Druhou osadou je osada "Nová", která se původně nacházela na ulici Nová. Musela však ustoupit výstavbě sídliště a byla proto přestěhována na nový pozemek na Skřivánčím poli. Svůj název "Nová" si však nadále zachovala.

Třetí osadou je osada "U trati", která je nejmenší a nachází se v jižní části Vítkova vedle železnice.

Pod naší základní organizaci spadala také osada ve vesnici Čermná ve Slezsku s názvem "Čermná", která v devadesátých letech přešla do osobního vlastnictví jednotlivých zahrádkářů  a tím se od ČZS odpoutala.

Do devadesátých let působil jako předseda Základní organizace ČZS Vítkov tehdejší ředitel gymnázia pan Jan Borski , po něm předsednictví  převzal Mgr.Václav Topinka, zástupce ředitele SŠ Podhradí, který tuto funkci vykonává dodnes. Významnou akcí pro naši organizaci bylo vybudování vlastní moštárny, ve které každý podzim moštujeme ovoce a nachází se zde také dvě společenské místnosti vhodné pro pořádání schůzí a různých společenských akcí.

 

Současnost                                  

K Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu ve Vítkově patří tři zahrádkové osady a to osada Nová, Radost a U trati. Také k nám patří přídomní zahrádkáři kteří svou zahrádku nemají v žádné z našich osad. Dále máme moštárnu ve které každý podzim moštujeme ovoce, nachází se zde také klubovna a společenská místnost s možností pronájmu a přespání.

Naše tři zahrádkářské osady tvoří jedinečnou a nenahraditelnou součást migračního koridoru pro chráněné živočichy, který přechází z volné krajiny u jižního okraje města přes osadu  „U trati“, zástavbu rodinných domků, navazující na zeleň pohřebiště,  pokračující přes osadu „Radost“ a osadu „Nová“ na Skřivánčím poli, městský park a sportoviště a dále volně přecházející ve volnou krajinu v severovýchodní části města

 

Přírodní podmínky

Zahrádkáříme v členitém terénu Vítkovské vrchoviny která náleží k celku Nízkého Jeseníku, průměrná výška je zde 480 m.n.m. Půdy Vítkovska jsou podzolové, kamenité a málo úrodné, vhodné k pěstování brambor.

Klimaticky náleží Vítkovsko převážně k oblasti mírně teplé, mírně vlhké, s převládající izotermou 7°C a průměrným ročním srážkovým úhrnem 700 mm. Oblast je oproti sousednímu Opavsku výrazně drsnější, chladnější, s dlouhotrvající sněhovou pokrývkou.