Obsah

Co nového v sociálních službách

Typ: Pro seniory
Info pro seniory 1 Novinky pro uživatele důchodů, zájemce o dluhovou poradnu a rodinné příslušníky a přátelé klientů ve vítkovském domově.
  • Starobním důchodcům, invalidům a lidem s pozůstalostní penzí byla vládou schválena jednorázová výplata „rouškovného“ ve výši 5 000 Kč, kterou dostanou v prosinci 2020.

  • Po dobu trvání nouzového stavu je možné vyplatit důchod na základě plné moci - Osoby staršího věku a osoby s oslabenou imunitou měly možnost účinně požádat o převzetí důchodu své příbuzné nebo jiné důvěryhodné osoby. K vyjádření tohoto projevu vůle slouží formulář, který musí být vlastnoručně podepsán poživatelem důchodu i zmocněncem. Plná moc je určena pouze k převzetí splátky důchodu, Česká pošta při jejím předložení ověří podle občanského průkazu totožnost zmocněnce za využití údajů uvedených na formuláři. Plná moc platí jednorázově pro konkrétní splátku a po vyplacení důchodu zmocnitele se stává součástí archivované části výplatního dokladu. Pošta umožnila výplaty důchodů na podkladě správně vyplněné plné moci od 5. 11. 2020.

  • Dluhová poradna Charity Odry je kvůli pandemii otevřena pouze na předem domluvené konzultace po telefonu.

  • Na základě Unesení vlády ČR č. 998 ze dne 8.10.2020 je od 9.10.2020 do odvolání ve službách domov se zvláštním režimem a domov pro seniory Vítkov vyhlášen ZÁKAZ NÁVŠTĚV.


Vytvořeno: 3. 12. 2020
Poslední aktualizace: 3. 12. 2020 13:23
Autor: Jan Dušek