Obsah

Příspěvek na péči a jeho nárok

Typ: Pro seniory
Příspěvek na péči a jeho nárok 1 Příspěvek na péči pomáhá lidem, kteří kvůli nemoci, vážnému úrazu nebo vysokému věku nezvládají pro zdravého běžné činnosti.

Nárok na dávku má výhradně osoba, která péči druhých potřebuje. Z příspěvku si pak může hradit služby asistentů sociální péče, pomoc rodiny a blízkých, péči registrovaného poskytovatele sociálních služeb nebo třeba lůžkového zdravotnického zařízení hospicového typu. Úřad práce přitom může kontrolovat, jak člověk s dávkou nakládá.

Od začátku roku 2022 je účinná novela zákona o sociálních službách. Sjednotila výši příspěvků pro lidi v domácí péči a pro lidi v ústavních zařízeních s dávkou třetího a čtvrtého stupně.

Na rozdíl od zdravotně postižených s prvním a druhým stupněm závislosti docházelo u lidí s těžkou a úplnou závislostí k diskriminaci mezi pacienty, kteří žijí v sociálních zařízeních a těmi v domácí péči. Ještě loni byly dávky pro postižené v ústavních zařízeních nižší. Od začátku roku 2022 jsou částky pro obě skupiny stejné. Výplata bude dál standardně probíhat měsíčně na bankovní účet nebo složenkou. K této úpravě dojde automaticky. Není tedy třeba o ni žádat.

Nárok na příspěvek na péči mají osoby, které kvůli zhoršenému zdravotnímu stavu potřebují pomoc dalšího člověka se zvládáním základních životních potřeb a běžných činností. Z dávky si hradí pomoc asistentů sociální péče, dětských domovů, zdravotnických zařízení hospicového typu, registrovaných poskytovatelů sociálních služeb nebo blízkých osob, nejčastěji členů rodiny.

Jak žádat?

O příspěvek na péči se žádá na krajské pobočce úřadu práce v místě trvalého bydliště. K žádosti je potřeba vyplnit tiskopisy Žádost o příspěvek na péči a Oznámení o poskytovateli pomoci (sdělíte, kdo vám bude péči zajišťovat). Pečující osobu lze později i změnit, ale je nutné o tom úřad informovat do osmi dnů od změny. Tiskopisy jsou dostupné na kontaktním pracovišti úřadu práce, lze je také vyplnit online a vytisknout.

O přiznání příspěvku rozhodují krajské pobočky úřadu práce. Aby úřady příspěvek uznaly, musí špatná zdravotní situace trvat minimálně jeden rok nebo se během roku nepředpokládá její zlepšení. Než vám úřad práce příspěvek přizná, sociální pracovník si prověří, jak zvládáte základní životní potřeby bez asistence. Ty jsou rozděleny do deseti kategorií – a podle počtu těch, které nezvládnete, se pak stanovuje stupeň závislosti. Prověření každé životní potřeby se skládá z několika úkonů: pokud jen jeden z nich nedokážete bez asistence, úřad bude považovat tuto potřebu za nezvládnutou. Výsledky šetření dostane spolu se zdravotní dokumentací posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení, který rozhodne o stupni závislosti. Rozhodnutí pak odešle na úřad práce. Ten vydá konečné rozhodnutí o přiznání příspěvku.

Pokud už osoba příspěvek pobírá, ale její zdravotní stav se zhoršil, může si zažádat o zvýšení příspěvku. K tomu je potřeba tiskopis Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku a absolvovat další šetření úřadu práce, který vypracuje nový posudek.

 


Vytvořeno: 3. 2. 2022
Poslední aktualizace: 3. 2. 2022 15:23
Autor: Jan Dušek