Obsah

Jak podat příspěvek či inzerci do zpravodaje?


Příspěvek či inzerci do Vítkovského zpravodaje může podat fyzická osoba, právnická osoba, orgány státní správy nebo organizace, spolky, politické strany a sdružení, ústavy, úřady a školy. 

Město Vítkov si vyhrazuje právo odmítnout jakýkoliv příspěvek. Dále si Město Vítkov vyhrazuje právo po domluvě s přispivatelem upravit rozsah, stylizaci a grafickou stránku příspěvku. Město Vítkov nepřiznává žádný honorář za poskytnuté příspěvky ani jinou náhradu.

 

Kontaktní údaje

  • osobně v úřední dny, pondělí a středu od 8.00 do 17.00 hodin na Městském úřadě ve Vítkově, náměstí Jana Zajíce 7, Vítkov, dv.č. 312, Jan Dušek

  • telefonicky na čísle 556 312 256

  • e-mailem na adrese dusek@vitkov.info

 

Příspěvky můžete zaslat poštou na výše uvedenou adresu, nebo je podat na podatelně MěÚ, případně zaslat na email. Příspěvky jsou přijímány na jakémkoliv nosiči dat v běžných formátech (doc, pdf, rtf, txt, jpg, bmp, tiff apod.).

Příspěvek je třeba podat do 18. - 20. dne v předchozím měsíci (přesné datum je uvedeno vždy v posledním čísle či zde na webu). Při podávání příspěvku do lednového čísla je třeba podat inzerát do 15. prosince. Inzeráty podané v termínu budou otištěny v nejbližším výtisku, který vychází v 1. týdnu v měsíci.

Přispívatel zanechá na sebe kontakt pro případ změn, úprav či vyřazení příspěvku.

Příspěvky - nekomerční oznámení - o dění ve městě jsou osvobozeny od poplatku - viz Pravidla pro vydávání Vítkovského zpravodaje. Příspěvky komerčního rázu jsou zpoplatněny - viz ceník.

 

ZASÍLÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ DO ZPRAVODAJE S GRAFIKOU

Veškerou grafiku (fotografie, loga apod.) je třeba zaslat jako samostatnou grafickou přílohu v běžných formátech (JPEG, TIFF, GIF, PNG),

Grafika vložená například do dokumentů Wordu apod. není použitelná, neboť vložením do těchto souborů dochází k nevratnému snížení jejich kvality. Aby v tisku vypadaly co nejlépe, je třeba tuto skutečnost respektovat a zaslat je v co nejvyšší kvalitě.

Minimální rozměr je 1200 x 800 px při rozlišení 300 DPI.

V případě, že si nejste jisti, zda je vámi zvolený formát vyhovující, obraťte se na pracovníka oddělení kultury Jana Duška (tel. 556 312 256, e-mail: dusek@vitkov.info).

Ceník inzerce:

Inzerce – reklamní plocha: 

(uvedené rozměry jsou doporučené)

61 x 67 mm  240 Kč 
125 x 67 mm  480 Kč 
61 x 137 mm  480 Kč 
190 x 67 mm   720 Kč 
1/4 strany   900 Kč 
1/3 strany   1.200 Kč 
1/2 strany   1.800 Kč 
1 strana A4 3.600 Kč

1 cm2

5,80 Kč

Zveřejnění kulturních, společenských a sportovních akcí; poděkování a blahopřání formou plošné inzerce

(uvedené rozměry jsou doporučené)  

61 x 20 mm   36 Kč 
61 x 67 mm  120 Kč 
125 x 67 mm  240 Kč 
93 x 112 mm  312 Kč 
125 x 98 mm  360 Kč 
1 cm2 2,90 Kč
Akce pořádané nebo spolupořádané Městem Vítkov jsou od této platby osvobozeny. 


Ceny jsou včetně platné sazby DPH