Obsah

Zasílání zpravodaje e-mailem

Vážení odběratelé Vítkovského zpravodaje, jak asi většina z vás ví, 25. 5. 2018 vstoupilo v účinnost nové nařízení EU o ochraně osobních údajů - GDPR.

Doposud jsme vám zasílali elektronickou poštou na základě vaší žádosti. Avšak po 25. květnu 2018 musíme mít váš souhlas se zasíláním, který bude v souladu s výše uvedeným nařízením. Bez potvrzení vašeho souhlasu není možné vám nadále zpravodaj prostřednictvím elektronické pošty zasílat.

 

Co tedy musíte udělat pro to, abyste i nadále dostávali zpravodaj do své e-mailové schránky?

Stačí se zaregistrovat do Mobilního rozhlasu.

 

Ptáte se, proč právě Mobilní rozhlas a co má společného se zpravodajem?

Mobilní rozhlas je informační systém, který jsme začali provozovat již na počátku roku 2017. Původně jsme tento systém zprovoznili nejen pro zasílání krizových informací, ale také pro informování z radnice, o kulturních a sportovních akcích, informacích z dopravy a dalších. V letošním roce jsme do Mobilního rozhlasu přidali také skupinu „Vítkovský zpravodaj“. K dnešnímu dni máme cca 100 odběratelů zpravodaje prostřednictvím tohoto systému.  Mobilní rozhlas je na GDPR dobře připraven. Vaše údaje budou v bezpečí a v souladu s novými právními předpisy. 

Při registraci do Mobilního rozhlasu se můžete rozhodnout, zda budete chtít odebírat jen zpravodaj do své e-mailové schránky, nebo se můžete přihlásit k dalším volitelným skupinám:

  • Informace z dopravy         

  • Informace z knihovny        

  • Informace z úřadu 

  • Kulturní akce         

  • Nalezená zvířata    

  • Odstávky, poruchy 

  • Sportovní akce       

  • Zdravotnictví         

  • … a konečně Vítkovský zpravodaj 

Skupiny si však můžete kdykoliv dle vlastního uvážení upravit, můžete je bez omezení přidávat či odebírat. Do budoucna je možné, že se okruh skupin bude dále rozšiřovat. Jedinou povinnou skupinou jsou „Krizové informace“, které budeme zasílat ve stavu ohrožení života či majetku. Doufáme však, že tento druh informací budeme muset využívat co nejméně. Krizové informace budou rozesílány prostřednictvím SMS zpráv.

Mobilní rozhlas však nezasílá jen varovné SMS a informace na e-mail, umožňuje také instalaci aplikace pro chytré telefony (systém Android a iOS) a zasílání upozornění prostřednictvím této aplikace. Dále umí zasílat i hlasové zprávy na telefonní číslo. Poslední „vychytávkou“ je možnost nahlášení např. černé skládky, a to díky „sesterské“ aplikaci ZmapujTo.

 

A kde máte možnost se registrovat do Mobilního rozhlasu? 

Na webové adrese https://vitkov.mobilnirozhlas.cz

případně můžete vyplnit přihlášku, která je k dispozici na podatelně Městského úřadu, v informačním centru nebo v knihovně.  Na těchto místech probíhá také sběr vyplněných přihlášek.

 

Několik rad závěrem …

Pokud již máte Mobilní rozhlas, ale Vítkovský zpravodaj vám skrz něj nechodí, je třeba se přihlásit ke svému účtu na adrese https://vitkov.mobilnirozhlas.cz a přidat si položku „Vítkovský zpravodaj“. Nebo můžete vyplnit výše zmíněnou přihlášku a my vám úpravu vašeho účtu provedeme sami.

Pokud již máte Mobilní rozhlas zaregistrovaný z dřívějších dob, ale doposud jste neudělili souhlas se zpracováním osobních údajů, tak jej prosím udělte co nejdříve, neboť od 25. 5. 2018 bez souhlasu nebude možné Mobilní rozhlas využívat!

Souhlas udělíte na webové adrese https://vitkov.mobilnirozhlas.cz. Pokud jste však v minulosti provedli registraci pomocí přihlášky, je nutné vyplnit a podepsat novou přihlášku, která je k dispozici na úřadě a v knihovně.

Chápeme, že pro některé může být tento krok obtěžující, ale bez vaší registrace a souhlasu vám nemůžeme nadále zasílat tento druh oznámení a nabídek. Abyste však na to nebyli sami, nebo si třeba nebudete moci s něčím poradit, tak s tím vám pomůžeme my! Stačí kontaktovat pracovníka oddělení kultury MěÚ Vítkov, Jana Duška, tel. 556 312 256, e-mail: dusek@vitkov.info, který vám určitě poradí.      

Doufáme, že přeregistrace pro vás bude jen drobným úkonem a výsledkem bude vaše lepší informovanost!