Obsah

Rozkvetlé okno

Typ: Zdravé město
Rozkvetlé okno 1MĚSTO VÍTKOV VYHLAŠUJE VELKOU LETNÍ SOUTĚŽ "ROZKVETLÉ OKNO" A DOPLŇKOVOU SOUTĚŽ "MOJE PERGOLA"

Příjem přihlášek do 8. 7. 2019

Více informací v informačním centru Vítkov

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhne 21. 9. 2019 v rámci akce „Za plotem“. 

 

 

Město Vítkov vyhlašuje velkou letní soutěž  

„Rozkvetlé okno“

Podmínky účasti v soutěži:

 

 1. Do soutěže se mohou zapojit občané starší 18 let, kteří mají trvalý pobyt na území města Vítkova a v jeho místních částech nebo jsou vlastníky nemovitosti (chata, chalupa) a v termínu do 8. července 2019 doručí řádně vyplněnou přihlášku do soutěže na adresu: Městský úřad Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov. Přihlášku lze také zaslat e-mailem na adresu icvitkov@vitkov.info.
 2. Okno nebo balkón musí být viditelně z ulice nebo přístupové cesty vyzdobeno výsadbou letniček, příp. v kombinaci s trvalkami v truhlících nebo jiných vhodných nádobách. Hodnocen bude estetický dojem, kvalita výsadby a nápaditost. Hodnocení výsadeb proběhne v měsíci červenci (s ohledem na klimatické podmínky může být termín posunut).
 3. Každý účastník může přihlásit pouze svou vlastní výsadbu (ne souseda, příbuzných, přátel apod.).
 4. Nejzdařilejší výsadby, které obsadí první tři místa, budou oceněny.
 5. Podáním přihlášky účastníci soutěže souhlasí s tím, že fotografie jejich soutěžní výsadby může být publikována v regionálním tisku, Vítkovském zpravodaji, na webových stránkách a facebooku města. 
 6. Jména výherců budou zveřejněna ve Vítkovském zpravodaji č. 10. Ceny budou výhercům předány dne 21. září 2019 v rámci akce „Za plotem“.

Záštitu nad soutěží převzala tajemnice Městského úřadu ve Vítkově paní Ing. Šárka Petrtýlová.

 

Přihláška – do soutěže „Rozkvetlé okno“

Jméno:

 

Bydliště (ulice, č.p., obec):

 

E-mail:

 

Telefon:

 

Přesný popis místa, kde se soutěžní výsadba nachází (okno, balkon). V ideálním případě přiložte fotografii a soutěžní okno nebo balkon označte křížkem.

Příklad popisu: dům č.p. 111, pohled do ulice Liliová, balkón ve 4. patře, 2. zleva. Výsadba: červené muškáty kombinované s převislými bílými lobéliemi.   

 

 

 

 

 

 

Souhlasím s podmínkami účasti v soutěži „Rozkvetlé okno“.

Datum: 

 

Podpis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášky budou u pořadatele soutěže (Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870) uloženy do ukončení soutěže a vyhlášení výsledků a předání cen, tj. nejdéle do 30. 9. 2019.

 

 

 

Město Vítkov vyhlašuje velkou letní soutěž  

„Moje pergola“

 

Podmínky účasti v soutěži:

 1. Do soutěže se mohou zapojit občané starší 18 let, kteří mají trvalý pobyt na území města Vítkova a v jeho místních částech nebo jsou vlastníky nemovitosti (chata, chalupa) a v termínu do 8. července 2019 doručí řádně vyplněnou přihlášku do soutěže na adresu: Městský úřad Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov. Přihlášku lze také zaslat e-mailem na adresu icvitkov@vitkov.info.
 2. Soutěžící zajistí v době posuzování přístup na místo, kde je pergola umístěna. Hodnocení proběhne v měsíci červenci (s ohledem na klimatické podmínky může být termín posunut).
 3. Každý účastník může přihlásit pouze pergolu, jejímž je vlastníkem (ne souseda, příbuzných, přátel apod.).
 4. První tři místa budou oceněna.
 5. Podáním přihlášky účastníci soutěže souhlasí s tím, že fotografie jejich pergoly může být publikována v regionálním tisku, Vítkovském zpravodaji, na webových stránkách a facebooku města. 
 6. Jména výherců budou zveřejněna ve Vítkovském zpravodaji č. 10. Ceny budou výhercům předány dne 21. září 2019 v rámci akce „Za plotem“.

 

Záštitu nad soutěží převzala tajemnice Městského úřadu ve Vítkově paní Ing. Šárka Petrtýlová.

 

 

Přihláška – do soutěže „Moje pergola“

 

Jméno:

 

Bydliště (ulice, č.p., obec):

 

E-mail:

 

Telefon:

 

Adresa, na které se pergola nachází. V případě zahrádkářských kolonií uvést místo kolonie (např. u velkého kostela).

 

 

 

Souhlasím s podmínkami účasti v soutěži „Rozkvetlé okno“.

Datum: 

 

Podpis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášky budou u pořadatele soutěže (Město Vítkov, náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov, IČ 00300870) uloženy do ukončení soutěže a vyhlášení výsledků a předání cen, tj. nejdéle do 30. 9. 2019.

 


Vytvořeno: 2. 5. 2019
Poslední aktualizace: 2. 5. 2019 15:26
Autor: Jan Dušek