Obsah

Akční plán

Typ: Zdravé město
zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2019

Zdravé město Vítkov

 

Akční plán zlepšování místní Agendy 21 pro rok 2019

 

kategorie pro rok 2019 – Zájemci

1. Institucionální zakotvení MA21

 

1.1 Zodpovědný politik – bez plánované změny

1.2 Zodpovědný koordinátor – bez plánované změny

1.3 Komise pro místní Agendu 21 – bez plánované změny

 

Termín:

02 – 12/2019

Zodpovědnost:

 

politik MA21, koordinátor MA21, tajemník MěÚ

 

2. Splnění kritérií MA21 nejméně pro kategorii „D“

Termín:

do 31. 10. 2019  

Zodpovědnost:

 

Indikátor:

politik MA21, koordinátor MA21, tajemník MěÚ

komise pro MA21

splnění kritérií Zásad MA21

 

3. Aktivní zapojování veřejnosti – Fórum Zdravého města Vítkova

Termín:

září 2019  

Zodpovědnost:

politik MA21, koordinátor MA21

 

Akce

Veřejné fórum bude uspořádáno v měsíci září

Fórum bude ověřeno veřejnou anketou

Pocitová mapa

 

Indikátory

Prezenční listina, výstupy fóra, tisková zpráva, web

 

4. Aktivní zapojování veřejnosti – Plánování s veřejností

Termín:

2019 – průběžně   

Zodpovědnost:

Spolupráce:

politik MA21, koordinátor MA21

ZŠaG – školní fórum

 

 

Akce

Příprava akčního plánu města na období 2019 – 2022

Školní fórum

 

Indikátory

Prezenční listina, zápis, výstupy, tisková zpráva, web

 

5. Webové stránky

Termín:

2019 – průběžně   

Zodpovědnost:

koordinátor MA21

 

Akce

Průběžná aktualizace

 

Indikátory

Odkaz na web

6. Medializace – tisk a ostatní média

Termín:

2019 – průběžně   

Zodpovědnost:

Spolupráce:

koordinátor MA21

odbory MěÚ, příspěvkové organizace

 

Akce

Kampaně a akce Zdravého města Vítkova budou publikovány v lokálních médiích (Vítkovský zpravodaj) na webových stránkách a prostřednictví sociálních sítí.

Snahou koordinátora bude větší spolupráce s médií v regionu.

 

Indikátory

Scan článků, Screenshot 

 

7. Spolupráce/partnerství sektorů

Termín:

2019 – průběžně   

Zodpovědnost:

Spolupráce:

koordinátor MA21

veřejná správa, neziskový sektor (neziskové organizace, spolky, zájmová sdružení…), komerční sektor (podnikatelé, živnostníci, firmy…)

 

Akce

Společné aktivity všech 3 sektorů

Kampaně, osvětové akce

 

Indikátory

Scan článků, Screenshot, plakát, pozvánka, foto, smlouva s partnery  

 

8. Sledování a hodnocení procesu MA21

Termín:

prosinec 2019   

Zodpovědnost:

koordinátor MA21

 

Akce

Příprava Plánu zlepšování a hodnotící zpráva bude projednána zastupitelstvem města

 

Indikátory

Usnesení zastupitelstva města

 

9. Realizace osvětových aktivit – osvětové kampaně k UR

Termín:

2019 – průběžně    

Zodpovědnost:

koordinátor MA21

 

Akce

Den Země

Týden udržitelného rozvoje

Dny zdraví

Ukliďme Česko

 

Indikátory

Tisková zpráva, fotodokumentace

 

10. Realizace vzdělávacích akcí – veřejnost

Termín:

31. října 2019   

Zodpovědnost:

koordinátor MA21

 

Akce

Přednáška na téma udržitelného rozvoje

 

Indikátory

Tisková zpráva, CV lektora, anotace přednesené prezentace

 

11. Realizace vzdělávacích akcí – úřad, samospráva

 

Termín:

31. října 2019   

Zodpovědnost:

koordinátor MA21

 

Akce

Přednáška na téma udržitelného rozvoje

Indikátory

Tisková zpráva, CV lektora, anotace přednesené prezentace

 

 

12. Finanční podpora aktivit MA21

Termín:

31. října 2019

Zodpovědnost:

koordinátor MA21

 

Akce

Rozpočtovat a sledovat na zvláštní ORG financí na podporu MA21

 

Indikátor

Výpis z usnesení zastupitelstva města, doložení výstupu z veřejného plánování

 

13. Akreditované vzdělávání koordinátora   

Termín:

31. října 2019 (dle vypsaných termínů)

Zodpovědnost:

koordinátor MA21, tajemník MěÚ

 

Akce

účast na školách NSZM a dalších školeních

 

Indikátor:

Scan certifikátů a zlatého certifikátu

 

 

Schváleno usnesením Zastupitelstva města Vítkova číslo 169/3/4 ze dne 20. února 2019.

 

 

Ing. Pavel Smolka

starosta města

 


Vytvořeno: 4. 3. 2019
Poslední aktualizace: 4. 3. 2019 8:22
Autor: Jan Dušek