Obsah

Pracovní skupina pro místní Agendu 21

Pracovní skupina se zabývat otázkami vztahujícími se ke všem činnostem města, které se týkají Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 (MA21).

Vyslovuje se ke koncepčním i operativním otázkám, které mohou mít vliv na zdraví, udržitelný rozvoj a kvalitu života ve městě.

Dále se zabývá uplatněním principů participace a partnerství ve městě a aplikací metody modernizace veřejné správy do běžné činnosti úřadu.

 

Pracovní skupina pro místní Agendu 21 (MA21)

Veřejný sektor

  • Ing. Pavel Smolka, starosta města a politik Zdravého města Vítkov a MA21

  • Michal Broža, zástupce ved. strážníka Městské policie Vítkov

  • Daniela Olbertová, ved. oddělení kultury a koordinátorka Zdravého města Vítkov a MA21

  • Jana Pauschová, Zdravotnická záchranná služba MSK, stanice Vítkov

  • Mgr. Ivana Prokšová, knihovnice

  • Josef Prusek, zastupitel města

 

Neziskový sektor

  • Marie Kristková, Svaz postižených civilizačními chorobami, MO Vítkov

  • Nikola Prusková, Český včelařský svaz, MO Vítkov

 

Komerční sektor

  • Vítězslav Tomeš

 

Stálý host

  • Ing. Šárka Petrtýlová, tajemnice MěÚ Vítkov