Obsah

Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr

Typ: Zdravé město
Cyklostezka Vítkov – Prostřední Dvůr 1Veřejné projednávání přímo na místě

Datum: 13. 11. 2017

Čas: 15.30 – 16.30 hod.

Místo: Vítkov, louka za nemocnicí (ul. U nemocnice)

 

Zahájení

Za zpracovatele projektové dokumentace byli přítomni zástupci firmy PRINTES – ATELIER s.r.o., Přerov Bc. Jakub Frais a Ing. Ivo Christen.

Za město Vítkov:

Ing. Pavel Smolka, starosta města

Lenka Sonnková, místostarostka

Rudolf Vyklický, finanční odbor, správa majetku (pozemky),

Ing. Pavlína Paráková, odbor výstavby, územního plánování a životního prostředí

Ing. Ingrid Adamusová, projektová manažerka

Daniela Olbertová, vedoucí oddělení kultury

 

Seznámení se záměrem města

 • Vybudování cyklostezky spojující Vítkov a Prostřední Dvůr.

 • Využití cyklostezky: cyklo, in-line, pěší, běh, v zimním období běžky

 

Připomínky a podněty účastníků

 • Vyřešení odstavení/parkování vozidel návštěvníků stezky, především in-line bruslařů

 1. Odstavná/parkovací místa pro návštěvníky (především in-line bruslaře) na začátku stezky mimo ulici U nemocnice – zpracovatel PD prověří možnosti odstavení/parkování vozidel tak, aby nebránily vjezdu na pozemky u rodinných domků ani průjezdu ulicí U nemocnice. Řešení situace zapracuje do PD. Předpokládaný odhad v tuto chvíli je odstavná/parkovací plocha pro cca 3 – 5 aut.

 2. Další možnost parkování na parkovišti před vjezdem do areálu nemocnice. V případě, že k parkování bude možno využívat pouze parkoviště před nemocnicí, upozornit na tuto skutečnost řidiče vhodnými tabulkami a označit žlutými pruhy vjezdy na pozemky u rodinných domů tak, aby nebyl blokován vstup a vjezd k domům.

 • Mobiliář

 1. Na začátku cyklostezky (Vítkov – za nemocnicí) umístit lavičku, stůl, odpadkový koš. Plochu pod mobiliářem zpevnit tak, aby se pozemek nerozbahňoval a v případě vlhkého počasí se bláto nepřenášelo na cyklotrasu a nedocházelo ke znečištění bruslí.

 2. Na konci cyklostezky umístit lavičku a v případě dostatečného prostoru také stůl. Pozemek pod mobiliářem zpevnit tak, aby se nerozbahňoval.

 3. V případě dostatku místa umístit přibližně uprostřed cyklostezky lavičku.

 • Povrch

Dle sdělení projektantů bude povrch stezky asfaltový. Na dotaz, zda nebude docházet k jeho zvlnění a tím znemožněna jízda na in-line bruslích, bylo sděleno, že cyklostezka bude v dostatečné vzdálenosti od kořenového systému stromů a ke zvlnění povrchu nedojde.

 • Šířka stezky

Šířka bude splňovat podmínky pro bezpečný pohyb cyklistů, in-line bruslařů, pěších a běžců. Budou dodrženy bezpečné vzdálenosti od přilehlých pozemků, aby nedocházelo k poškození stezky zemědělskou technikou.

 • Odtok vody z cyklostezky

Zpracovatelé PD sdělili, že voda bude odváděna ze zpevněné plochy na přilehlé pozemky. Zároveň nebude docházet k případnému naplavování zeminy z polí na stezku.

 • Zeleň v okolí cyklostezky

Upozornění na skutečnost, že v okolí cyklostezky jsou vysázeny ovocné stromy. V době dozrávání mohou plody padat na stezku. Projektanti zohlední tuto skutečnost v projektu (dostatečná vzdálenost stromů od stezky) tak, aby nemohlo dojít ke spadu ovoce na stezku a úrazům in-line bruslařů.

 • Přístup na přilehlé pozemky

 1. Vjezd na pozemky z ulice U nemocnice pro zemědělskou techniku bude zachován. Na samotné cyklostezce jsou plánovány 2 přejezdy pro zemědělskou techniku.

 2. Přístup pro obsluhu vodárny bude zachován.

 

Ostatní

 • Bude zahájeno jednání s vlastníky pozemků. Zajistí město Vítkov ve spolupráci se zpracovatelem PD.

 • Během příprav PD město prověří možnosti vyřešení srovnání a zpevnění polní cesty vedoucí od konce cyklostezky do Prostředního Dvora.

 • Během příprav PD bude město hledat možnosti financování dalšího kroku – realizace – vybudování cyklostezky.

 • K dispozici byl náhled vedení cyklostezky.

 


Vytvořeno: 11. 6. 2018
Poslední aktualizace: 11. 6. 2018 12:48
Autor: Daniela Olbertová