Obsah

Kulatý stůl na téma cyklotrasy a cyklostezky na Vítkovsku

Typ: Zdravé město
Kulatý stůl na téma cyklotrasy a cyklostezky na Vítkovsku 1Kulatý stůl č. 3

Datum: 20. 6. 2016

Čas: 17.00 hod.

Místo: sál Městského úřadu ve Vítkově

 

Zahájení, přivítání odborníků a občanů.

Za zpracovatele studie byl přítomen zástupce firmy HaskoningDHV Czech Republic spol. s r.o., Ostrava Ing. Martin Krejčí a Ing. Jiří Guřan.

Za město Vítkov – skupina zabývající se přípravou studie

 • Ing. Pavel Smolka, starosta města a politik ZM a MA21,

 • Rudolf Vyklický, finanční odbor, správa majetku (pozemky),   

 • Daniela Olbertová, vedoucí oddělení kultury a koordinátorka ZM a MA21.

Seznam účastníků je doložen prezenční listinou.

 

Seznámení s výsledkem veřejného fóra – Cyklo a in-line stezka s napojením na „Střechu Evropy“

Koordinátorka ZM a MA21 seznámila přítomné s výsledky Fóra ZM v oblasti cykloturistiky na Vítkovsku. Občané jasně dali najevo, že je to téma, které chtějí řešit.

Na veřejném projednání se sešlo 51 osob a v rámci ověřovací ankety bylo odevzdáno 318 anketních lístků. 67 muselo být pro neplatnost vyřazeno.

Umístění problematiky cyklistiky v pořadí důležitosti: 2. místo

Počet hlasů: 25 (FZM), 88 (ověřovací anketa)

 

Předání podnětů

Někteří z občanů se z jednání omluvili, ale dodali podněty a požádali o jejich zapracování do studie.

 1. Doplnění značení na cyklotrasu 551 Moravice ve Lhotce u odbočky k břidlicovému dolu (doplnit 1 značku, aby bylo zřejmé, kudy cyklotrasa pokračuje).

 2. Cyklotrasu vést od posledního panelového domu v Komenského ulici mezi zahrádkami, směrem na Bělidla. Vyřešit vzniklý problém s uzavřením průchodu/průjezdu mezi zahrádkami.

 3. Cyklotrasa Vítkov – Prostřední Dvůr (alejí mimo hlavní silnici) – „Nebeský rybník“ – Balaton – Vítkov.

 4. Podnět města Budišova nad Budišovkou – prodloužení cyklotrasy „Střecha Evropy“ a napojení měst a obcí nad cyklotrasou (Vítkov, Čermná ve Slezsku, Svatoňovice, Budišov nad Budišovkou).

 5. Propojení Vítkova a místních částí – především Prostřední Dvůr, Klokočov, Jelenice, Podhradí.

 6. Bezpečný dojezd do Střediska volného času ve Vítkově a k turistické základně v Klokočově.

 

Prezentace

Vzhledem k tomu, že končí první etapa zpracování studie, seznámili její zpracovatelé občany města s výsledky průzkumů a rozborů.

Zdůraznili především silné a slabé stránky stávajících cyklotras a nastínili možnosti řešení této problematiky.

Prezentace je ZDE KE STAŽENÍ

 

Podněty pro rozšíření sítě cyklotras a cyklostezek – debata

 1. V rámci debaty byly zodpovězeny dotazy týkající se finanční náročnosti. Přibližná cena 1 km nově vybudované cyklotrasy (zpevněný asfaltový nebo betonový povrch) je cca 6 – 8 mil. Kč.

 2. Zpracovatelé studie informovali občany také o reálné délce realizace rozšíření sítě cyklotras, která je odhadována na cca 10 let. Nastínili postup, kterým by se město zabývat mělo v první etapě, kterou je možno zahájit okamžitě s minimálními finančními náklady.

 • Informovanost prostřednictvím médií – web města, sociální sítě, zpravodaj, regionální tisk, vhodné propagační materiály.

 • Postupné dovybavení infrastruktury – odpočívadla, mapy v terénu, stojany na kola (na většině míst jsou nevyhovující), kryté úschovny kol…

 • Řádné vyznačení stávajících tras v terénu.

 • Označení odboček k zajímavým turistickým atraktivitám v okolí cyklotras a jejich propagace viz první odrážka.

 • Jednat s podnikateli o rozšíření nabídky občerstvení, popř. i ubytování.

 1. Ze strany občanů jsou požadovány především trasy zokruhované tak, aby výchozím i cílovým místem byl Vítkov. Délka tras cca 10 km (okruhy pro rodiče s dětmi a méně zdatné cyklisty).

 2. Požadavek na bezpečné vedení tras – mimo komunikace pro motorová vozidla.

 3. Obnovení cyklotrasy (Vítkov – Nýtek – Žimrovice) na pravém břehu řeky Moravice. Zahájit jednání s vlastníky obory. Vznikl by cca 30 km dlouhý okruh vedený především mimo silnice pro motorová vozidla.

 4. Vyřešení bezpečného průjezdu Vítkovem – mimo nebo zvláštním pruhem po Opavské ulici.

 5. Vytipovat alespoň jednu cyklostezku, která by sloužila zároveň pro provozování jiných sportů – in-line bruslení, běh, pohyb na invalidních vozících, pěší – vycházky.

 6. Vytipovat vhodné zokruhované cyklotrasy (start – cíl ve Vítkově), které by bylo možno vyznačit a upravovat v zimním období také jako běžkařské.

 7. Zvážit možnost vybudování trailů (trailcentra).

 

Zapsala: Daniela Olbertová

 

Vysvětlivky:

ZM = Zdravé město

MA21 = místní Agenda 21

 


Vytvořeno: 11. 6. 2018
Poslední aktualizace: 11. 6. 2018 12:47
Autor: Daniela Olbertová