Obsah

Ceník za krátkodobý pronájem kina Panorama Vítkov

Rada města schválila s účinností od 1. 10. 2019 ceny za krátkodobý pronájem prostor kina Panorama Vítkov za účelem pořádání kulturních, společenských, školících a vzdělávacích akcí ve výši 360 Kč/hodina pro období 1. 5. – 30. 9. kalendářního roku a 700 Kč/hodina pro období 1. 10. – 30. 4. kalendářního roku. Ceny jsou vč. DPH.

V případě příznivého počasí, kdy nebude potřeba kino vytápět (teplota v sále min. 20°C) bude účtována cena za letní sezónu.

 

Osvobození od úhrady ceny za pronájem:

 • Vítkovským školám za účelem zahájení a ukončení školního roku.

 • Vítkovským školám a SVČ Vítkov za účelem uspořádání zkoušek na vystoupení v rozsahu 20 hodin za jeden kalendářní rok.

 • Pořadatelům akcí v rozsahu max. 5 hodin na přípravu a ukončení akce:

  • Před zahájením akce: příprava účinkujících, zvukové zkoušky, výzdoba sálu, příprava zboží apod.

  • Po ukončení akce: úklid, odvoz kulis a materiálu potřebného k vystoupení, ozvučení, úklid výzdoby, vyklizení prostor apod.

Pořadatel si rozvržení těchto hodin určí při uzavírání smlouvy.

 • Charitativní a sbírkové akce po předchozím posouzením radou města.

  • Radě města bude předložena žádost obsahující:

   • Základní informace o akci (název, termín, čas, informace o pořadateli).

   • Podrobný záměr pořadatele (program, rozpočet a finanční zajištění akce).

   • Naložení s výtěžkem akce. V případě sbírky souhlas s pořádáním sbírky.